oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 11.01.2007)

 

Zapraszamy na warsztaty: Muzykoterapia jako narzędzie dobrej komunikacji opiekunów z pensjonariuszami i podopiecznymi

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną: warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Szkolenie to prezentuje wiele technik z grą na instrumentach perkusyjnych i słuchaniem muzyki (w tym gier i zabaw), które mogą być wykorzystane w pracy z grupą podopiecznych/pensjonariuszy.

Cele:

  • rozwój komunikacji interpersonalnej i potencjału intra i interpersonalnego
  • praca z emocjami
  • odreagowanie
  • relaksacja

Zajęcia odbędą się 21.01.2007 na ul. Or-Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00

Czas zajęć: sześć godzin dydaktycznych

Cena: 120 zł/os. Uwaga! Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki, cena 90zł/os

Uczestnicy zajęć przychodzą w wygodnych strojach.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych - Komunikator

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627