oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 27.01.2007)

 

Zapraszamy na szkolenie Mediacja w sytuacjach rodzinnych i społecznych

Data: 5.03.2007 r. godzina 10.00-15.00.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Opis:

Często kontakt pracownika socjalnego z podopiecznym wiąże się z mediacją. Sprawność w prowadzeniu mediacji jest konieczna pracownikom socjalnym, którzy na co dzień są świadkami konfliktów w środowisku beneficjentów pomocy społecznej. Celem szkolenia jest podniesienie jakości usług socjalnych wobec klientów pomocy społecznej, propagowanie mediacji jako jednej z form nowoczesnej pracy socjalnej, sprawdzonej w innych krajach.

Program szczegółowy:

 • Przedstawienie się uczestników i zapoznanie z programem zajęć
 • Co to jest mediacja - wykład
  • istota mediacji
  • emocje towarzyszące sytuacji mediacyjnej
  • korzyści
 • Co to jest konflikt - omówienie przykładów
  • treść
  • dynamika
  • sposób radzenia sobie z konfliktem
 • Cele mediacji i sytuacje jej zastosowania - prezentacja przykładów
 • Fazy procesu mediacji - ćwiczenie symulowanych sytuacji. Sytuacje konkretnych ćwiczeń podczas zajęć będą wynikały z zainteresowań grupy problematyką rodzinną, sądową lub inną.
 • Podsumowanie zajęć

Prowadzenie: Vice prezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji ,wpisany na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Wykładowca wyższej uczelni i kursów specjalistycznych dla mediatorów środowiskowych.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł

Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny.

Istnieje możliwość zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów w zainteresowanym ośrodku dla grupy ok. 15 osobowej

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia:5.03.2007 r. godz. 10.00-15.00
Tytuł: Mediacja W sytuacjach rodzinnych i społecznych.
Imię i nazwisko: ..............................................................................................................
Stanowisko:......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ...........................................................NIP............................................
Adres: ............................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: .............................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl