oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 12.02.2007)

 

Zapraszamy na szkolenie Nowelizacja Kodeksu Pracy

Data: 27.02.2007 r. godzina 10-14.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1 I piętro

Opis: Nowelizacja Kodeksu Pracy

I.Stosunek pracy
1. Charakterystyka stosunku pracy
2. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
3. Rozróżnienie pomiędzy umową o pracę a umowami prawa cywilnego (np. umową zlecenia lub umową o dzieło) .
4. Rodzaje i charakterystyka poszczególnych umów o pracę
5. Składniki umowy o pracę
II. Ustanie umowy o pracę.
1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę
2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
4. Powszechna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
5. Spory przed sądami pracy
III Wynagrodzenie za pracę.
1. Charakterystyka wynagrodzenia za pracę
2. Składniki wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie zasadnicze oraz składniki dodatkowe: dodatki, premie, prowizje).
3. Ochrona wynagrodzenia za pracę
IV. Urlopy .
1. Charakterystyka urlopów wypoczynkowych
2. Zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego
4. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
5. nowelizacja kodeksu pracy z listopada 2006 r. - urlopy macierzyńskie oraz obowiązek
pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia.
V. Dyskusja

Prowadzący: dr Leszek Mitrus, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ, zajmuje się polskim i europejskim prawem pracy. Autor książek i artykułów z tego zakresu, współautor komentarza do kodeksu pracy.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Jeśli interesują Państwa również inne zagadnienia z zakresu stosowania Kodeksu Pracy proponujemy przesłanie ich faxem lub pocztą elektroniczna wraz ze zgłoszeniem uczestnictwa.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub tel. 012 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

Karta zgłoszenia

data szkolenia: 27.02.2007 r. godz. 10.00-14.00
tytuł: Nowelizacja Kodeksu Pracy
Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

  • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
  • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000