oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 22.05.2007)

VII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych "Praca socjalna w instytucjach pomocy społecznej - oczywistość czy wyzwanie?", odbędzie się w dniach 4 - 6 czerwca 2007 r., w kompleksie Klasztoru Jasnogórskiego w Częstochowie

 

Zapraszamy do udziału!

Program tegorocznej konferencji zdominowały sesje problemowe.

Wśród osób zaproszonych do ich poprowadzenia są m.in.: dr Anna Zasada-Chorab, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi ("Wywiad środowiskowy w teorii i praktyce"), Aurelia Włoch, wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej ("Superwizja w ośrodkach pomocy społecznej - konieczność, czy strata czasu?"), Jarosław Przeperski z Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży w Toruniu ("Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pracy z rodziną"), Danuta Średzińska, kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu ("Świadczenia rodzinne w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego"), Iwona Broszkiewicz, MOPS Radomsko ("Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej").

Planowana jest także debata o przyszłości pomocy społecznej, pracy socjalnej i pracowników socjalnych w Polsce. Organizatorzy liczą na udział w debacie o pomocy społecznej przedstawicieli resortu pracy i polityki społecznej, a także Cezarego Miżejewskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, współautora "Założeń do reformy systemu integracji społecznej oraz służb społecznych", posła Krzysztofa Michałkiewicza, przedstawiciela wnioskodawców poselskiego projektu ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej, Piotra Poloka, wiceprezesa ZG PTPS, Andrzeja Gocłowskiego, jednego z liderów Pomarańczowej Inicjatywy, oraz przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

W skład Komitetu Honorowego VII OKPS wchodzą: Katarzyna Buchajczuk - dyrektor PCPR Częstochowa, Józefa Grodecka - dyrektor MOPS Kraków, Mirosława Jezior - dyrektor MOPS Gdynia, Włodzimierz Kałek - dyrektor MOPR Poznań, Alicja Kamecka - dyrektor MOPS Lubin, Zdzisław Markiewicz - dyrektor MOPR Opole, Piotr Polok - wiceprezes ZG PTPS, MOPS Katowice, Elżbieta Różycka - dyrektor MOPS Częstochowa, Antoni Rudnik - dyrektor MOPR Lublin, Jacek Sutryk - dyrektor MOPS Wrocław, Lidia Wrocińska-Sławska - dyrektor ROPS Poznań.

Funkcję sekretarza konferencji pełni, podobnie jak w latach ubiegłych, Ryszard Majer, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych.

W imieniu organizatorów zapraszam serdecznie do udziału w konferencji.

Bogdan Knapik, dyrektor OKSPiS - Centrum AV w Częstochowie

Więcej: http://www.av.fr.pl/

Patronat honorowy

 • Minister Pracy i Polityki Społecznej Anna Kalata
 • Prezydent Miasta Częstochowy Tadeusz Wrona
 • Starosta Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kwapisz

Patronat medialny

 • "Problemy Społeczne - Vademecum Kadr Socjalnych"

Program ramowy:

4 czerwca, poniedziałek

od 12:00 - Rejestracja
14:30 - 16:00 - Zakwaterowanie uczestników konferencji - Dom Pielgrzyma
15:45 - 16:45 - Kolacja
17:00 - 20:30 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji, wystąpienia zaproszonych gości
- SESJA PLENARNA - Aula o. A. Kordeckiego na Jasnej Górze

5 czerwca, wtorek

7:30 - 8:30 - Śniadanie
8:40 - 9:00 - Wspólna fotografia uczestników konferencji
9:10 - 12:50 - SESJE PROBLEMOWE (do wyboru) - Sala Konferencyjna, Kaplica Duża (Dom Pielgrzyma), Sala Konferencyjna Akademii Polonijnej
13:00 -14:00 - Obiad
14:15 - 18:15 - SESJE PROBLEMOWE (do wyboru) - Sala Konferencyjna, Kaplica Duża (Dom Pielgrzyma), Sala Konferencyjna Akademii Polonijnej
18:30 - 19:15 - Msza św. w intencji pracowników socjalnych (Kaplica Matki Bożej na Jasnej Górze)
19:30 - 21:30 - Kolacja w plenerze - "Jurajski piknik pracownika socjalnego"

6 czerwca, środa

7:30 - 8:30 - Śniadanie
9:10 - 10:00 - SESJA PLENARNA - Sala Papieska na Jasnej Górze
10:10 - 12:30 - Debata o przyszłości pomocy społecznej, pracy socjalnej i pracownika socjalnego - Sala Papieska lub Sala Konferencyjna Domu Pielgrzyma
12:30 - 13:30 - Podsumowanie konferencji, posiłek

Planowane sesje problemowe, to m.in.:

 • Wywiad środowiskowy w teorii i praktyce.
 • Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pracy z rodziną.
 • Świadczenia rodzinne w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
 • Europejski Fundusz Społeczny dla sektora pomocy społecznej.
 • Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej.
 • Superwizja w ośrodkach pomocy społecznej - konieczność, czy strata czasu?
 • Usługi opiekuńcze jako forma wspierania rodziny.

Organizatorzy

 • Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV w Częstochowie,
 • Ośrodek Kształcenia Służb Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Zakład Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza w Częstochowie,
 • Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zgłaszanie udziału

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV, 42-200 Częstochowa, ul. Grunwaldzka 1/3, tel. 034-365-58-04, fax 034-361-42-01, e-mail: av@fr.pl

Rejestracja i zakwaterowanie

Rejestracji uczestników, którzy nadesłali zgłoszenia udziału, dokonuje w dniu rozpoczęcia konferencji - poniedziałek, 4 czerwca - Biuro Konferencji urządzone przez organizatorów w Domu Pielgrzyma, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1/31 (miejscu zakwaterowania uczestników), od godz. 12. Zakwaterowanie w pokojach następuje po godzinie 14.30.

Informujemy, że przy obiekcie znajduje się duży parking, czynny całą dobę.