oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Jesienna Szkoła Streetworkingu - szkolenia w VIII i X 2007

(mat. nadesłany; dps.pl 14.06.2007)

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Jesiennej Szkole Streetworkingu – szkoleniu dotyczącym pracy metodą streetworkingu. Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację 2 edycji takich 5-dniowych szkoleń skierowanych przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za sprawy społeczne, pracujących w instytucjach, placówkach i organizacjach zajmujących się problemami społecznymi.

Celem szkolenia nie jest przygotowanie do wykonywania zadań streetworkera ale przede wszystkim promocja metody streetworkingu - nowej, innowacyjnej metody pracy z osobami bezdomnymi pozostającymi poza placówkami dla bezdomnych.

Streetworking jest formą kompleksowego wsparcia osób bezdomnych pozostających poza systemem pomocy instytucjonalnej – przebywających w miejscach niemieszkalnych, jak działki, pustostany czy dworce. Streetworkerzy nawiązują indywidualne relacje z osobami bezdomnymi zwiększając ich szansę na integrację społeczną i zawodową.

Pragniemy przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane ze streetworkingiem oraz zainteresować tą formą pracy socjalnej.

Szkolenia prowadzone będą przez ekspertów i praktyków streetworkingu.

Szkolenia odbywać się będą w malowniczo położonym na Kaszubach - hotelu Kozi Gród niedaleko Gdańska. Wszystkim uczestnikom zapewniamy noclegi, wyżywienie, transport z Gdańska do hotelu oraz możliwość korzystania z centrum rekreacyjnego. Nie ponosimy natomiast kosztów dojazdu do Gdańska.

Zgłoszenia na szkolenia (więcej poniżej) uprzejmie prosimy przesyłać do dnia 27 lipca 2007 wyłącznie pocztą na adres: Agenda Bezdomności - Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy ,80-547 Gdańsk, ul. Władysława IV 12, z dopiskiem – JSS.


Praca metodą streetworkingu – pierwszy krok w integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim promocja metody streetworkingu - nowej, innowacyjnej metody pracy z osobami bezdomnymi pozostającymi poza placówkami dla bezdomnych wśród osób odpowiedzialnych za sprawy społeczne

Odbiorcy:

 • dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające ośrodków pomocy społecznej
 • dyrektorzy, kierownicy, osoby zarządzające departamentów/wydziałów spraw społecznych
 • pracownicy ośrodków pomocy społecznej zajmujący się problemami osób bezdomnych
 • pracownicy administracji samorządowej odpowiedzialni za sprawy społeczne
 • pracownicy organizacji pozarządowych działających w obrębie wykluczenia społecznego

Wymiar godzin, termin i miejsce realizacji szkolenia:

Liczba edycji: 2 edycje ogólnopolskie (2 x 5 dni od poniedziałku do piątku)

Termin:

 • I edycja – 27 - 31 sierpnia 2007
 • II edycja – 01- 05 października 2007

Ilość uczestników: 15 osób (w jednej edycji)
Ilość godzin: 40 godz. (w jednej edycji)

Miejsce realizacji: Pensjonat Kozi Gród
Pomlewo k. Gdańska
www.kozigrod.pl

Kadra prowadząca zajęcia:

 • Prospera Consulting, Sopocka Grupa Szkoleniowo-Doradcza, Fibak PR
 • eksperci i praktycy streetworkingu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, MOPSu Sopot, MOPSu Gdańsk, MOPSu Gdynia, MOPRu Słupsk
 • pracownicy służb mundurowych tj Policji, Straży Miejskiej, SOKu współpracujący ze streetworkerami

Ramowy program:

 1. Diagnoza problemu bezdomności
 2. Agenda Bezdomności jako przykład dobrych praktyk
 3. Praktyczne aspekty streetworkingu - metoda streetworkingu
 4. Korzyści z metody streetworkingu
 5. Rekrutacja, selekcja, wdrażanie streetworkerów
 6. Monitoring, superwizja pracy streetworkerów
 7. Fundraising - jak zdobyć fundusze w sposób skuteczny, użyteczny i przyjemny
 8. Zasady budowania koalicji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
 9. Public Relation – promocja metody w mediach
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 11. Etyka pracy z osobami wykluczonymi społecznie

Rozpoczęcie szkolenia: poniedziałek godz. 12.00
Zakończenie szkolenia: piątek godz. 14.00

Rekrutacja uczestników:

 • zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym, który należy przesłać wyłącznie pocztą do 27 lipca 2007 r.
 • osoba kontaktowa: Anna Adamczyk – koordynator Jesiennej Szkoły Streetworkingu, tel/fax. 058 343 28 37, e-mail: biuro@ab.org.pl, anna.adamczyk@ab.org.pl
 • uczestnik zobowiązany jest również dostarczyć przynajmniej jedną rekomendację

Uwagi organizacyjne i finansowe:

 • koszty szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych pokrywa organizator
 • uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do Gdańska, z Gdańska do pensjonatu transport zapewniony przez organizatora
 • uczestnik szkoły zobowiązany jest do podpisania umowy z organizatorem – wzór umowy znajduje się na stronie www.ab.org.pl
 • uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia Jesiennej Szkoły Streetworkingu