oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 16.06.2007)

 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną - warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

 

Opis:

Zajęcia muzyczno - ruchowe są naturalną formą realizacji potrzeb fizycznych, emocjonalnych i umysłowych. Proponowane warsztaty pokazują różne techniki terapii muzyką i ruchem oraz możliwości jej wykorzystania w pracy z podopiecznymi. Proponujemy minimum teorii i maksimum praktyki.

Prezentacja:

  • ćwiczeń z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
  • zabaw łączących ruch z muzyką,
  • elementów ćwiczeń głosowych i psychodramy muzycznej,
  • technik relaksacyjnych,
  • tworzenia instrumentów z łatwo dostępnych przedmiotów.

Kiedy i gdzie: Zajęcia odbędą się 14.07.2007 na ul. Or–Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00.

Czas zajęć: sześć godzin dydaktycznych.

Cena: 120 zł. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, cena za osobę: 100 zł.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora:

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,
ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa
ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627