oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 16.06.2007)

Zapraszamy pracowników związanych z pomocą społeczną: środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

 

Stres wpływa na zdrowie, samopoczucie, fizyczne i intelektualne funkcjonowanie. Relaksacja jest jednym z najskuteczniejszych sposób radzenia sobie z napięciem. Proponowane zajęcia stanowią przegląd technik relaksacyjnych do wykorzystania w codziennej pracy z podopiecznym.

Cele:

 • prezentacja i trening metod relaksacji:
  • relaksacja oddechowa
  • relaksacja progresywna Jacobsona
  • trening autogenny Schultza
  • techniki wyobrażeniowe
  • wykorzystanie innych technik zmniejszających napięcie psychofizyczne w pracy z podopiecznym.

Nasza zasada: Minimum teorii, maksimum praktyki.

Gdzie i kiedy: Warsztaty odbędą się 30.06.2007 przy ul. Or–Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych.

Cena: 120 zł. od osoby.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora:

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR,
ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa
ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627