oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 20.06.2007)

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaoferować Państwu szkolenie dla zespołu terapeutyczno - opiekuńczego doskonalące umiejętności praktyczne w zakresie świadczenia usług wobec mieszkańców DPS.

Celem szkolenia jest: zapoznanie się z nowoczesnym rozumieniem procesu wsparcia, nabycie umiejętności posługiwania się różnorodnymi metodami pracy terapeutycznej oraz nabycie biegłości w konstruowaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia.

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą w/w umiejętności oraz będą znali strategie tworzenia planów wsparcia wobec różnorodnych grup podopiecznych.

Szkolenie to przeprowadzaliśmy wielokrotnie w praktyce i cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Uczestnicy otrzymają szereg materiałów szkoleniowych użytecznych w codziennej pracy. Tytuł i program szkolenia są następujące:

Wsparcie mieszkańca domu pomocy społecznej w praktyce - szkolenie dla zespołu terapeutyczno – opiekuńczego

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz dyplomy zaświadczające o ukończeniu szkolenia zawodowego.

Szkolenie jest szkoleniem jednodniowym (9.00 - 17.00). Koszt szkolenia dla grupy do 20 osób do uzgodnienia. Termin platności: 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Trener przyjeżdża na miejsce do placówki.

Zapraszamy, termin szkolenia można uzgodnić telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zlecenia i odesłanie go do nas mailem lub faksem.

Kontakt: szkolenia@barbaragojzewska.com,

tel./ faks 061 870 14 64, 061 870 17 38, kom. 600 35 90 60,

internet: www.barbaragojzewska.com

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
os. Tysiąclecia 71
61-255 Poznań