oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 27.06.2007)

 

Adresatami zajęć są osoby związane z pomocą społeczną, szczególnie te, które pracują w działach związanych ze świadczeniami, pomocą środowiskową itp.

Cele:

  1. Poszerzenie kompetencji zawodowych w zakresie konstruktywnego porozumiewania się z klientem,
  2. Pogłębienie i uświadomienie umiejętności interpersonalnych pracowników,
  3. Asertywne komunikowanie się,
  4. Nabycie umiejętności pracy w stresie.

Zajęcia w formie warsztatów.

Warsztaty odbędą się 14.07.2007 na ul. Or – Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00.

Czas zajęć: siedem godzin dydaktycznych.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Cena: 140 zł/os. Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki cena wynosi 100 zł./os.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 0 608 089 743

Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora:

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – Komunikator
ul. Krasińskiego 20/93,
01-581 Warszawa
ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627