oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 30.08.2007)

 

Zapraszamy na szkolenie: Trening asertywnych zachowań w pracy

Cel szkolenia: pogłębienie umiejętności asertywnej komunikacji w relacjach ze współpracownikami i przełożonymi.

Na zajęcia zapraszamy wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem świadomości i praktycznej wiedzy na temat własnych relacji z innymi ludźmi, szczególnie w środowisku pracy.

Na treningu nauczymy się:

  • pozytywnego języka w komunikacji asertywnej
  • szukania rozwiązań
  • rozpoznawania własnych praw
  • mówienia "tak" i "nie"
  • wykorzystywania zachowań asertywnych w pracy

Trening odbędzie się 08.09.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Zaczynamy o godz. 9.00.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 130 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 100 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia pod nr: 0 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora

Ośrodek Szkoleń Kreatywnych KOMUNIKATOR

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627

internet: www.komunikator.edu.pl