oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 3.09.2007)


OSK Komunikator
ul. Krasińskiego 20/ 93
01 – 581 Warszawa
internet: www.komunikator.edu.pl


Trening antystresowy dla pracowników związanych z pomocą społeczną

 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

Cel:

 • Poznanie źródeł swojego stresu (m.in. w miejscu pracy, środowisku domowym)
 • Przyjrzenie się własnym sposobom działania i reagowania w sytuacjach stresowych.
 • "Oswajanie stresu” – techniki antystresowe i relaksujące

Podczas zajęć będziemy mieli okazję przyjrzeć się swojemu stresowi, temu co go powoduje, jak działamy pod jego wpływem, a także temu, co możemy zrobić, aby go oswoić. Nauczymy się, korzystając z własnych zasobów i umiejętności, sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresujących, poznamy techniki relaksacji. Postaramy się zwolnić czas, który wciąż nas goni.

Zajęcia mają charakter warsztatowy.

Trening odbędzie się 09.09.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Zaczynamy o godz. 9.00.

Cena: 130 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 100 zł. od osoby. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR (dane powyżej)

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11 46 1050 1025 1000 0023 0272 8627


Muzykoterapia dla podopiecznych

 

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Domy Seniora itp.

Zajęcia muzyczno - ruchowe są naturalną formą realizacji potrzeb fizycznych, emocjonalnych i umysłowych. Proponowane warsztaty pokazują różne techniki terapii muzyką i ruchem oraz możliwości jej wykorzystania w pracy z podopiecznymi. Proponujemy minimum teorii i maksimum praktyki.

Prezentacja:

 • ćwiczeń z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
 • zabaw łączących ruch z muzyką,
 • elementów ćwiczeń głosowych i psychodramy muzycznej,
 • technik relaksacyjnych,
 • tworzenia instrumentów z łatwo dostępnych przedmiotów.

Zajęcia odbędą się 15.09.2007 na ul.Or–Ota 5 na Starym Żoliborzu w Warszawie o godzinie 9.00.

Czas zajęć: sześć godzin dydaktycznych.

Cena: 120 zł. Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, cena za osobę: 100 zł.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora -
Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR (dane powyżej),

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627


Profesjonalne wspieranie w życiu codziennym seniora.

 

Zajęcia kierujemy do osób, które zawodowo opiekują się starszymi ludźmi. Miło nam będzie powitać: pielęgniarki, pokojowe, opiekunów itp.

Cele:

 • pogłębienie umiejętności pomocy w warunkach adaptacji do nowej sytuacji życiowej seniora
 • skuteczne porozumiewanie się z pensjonariuszem
 • próba kreatywnej aktywizacji seniora w dążeniu do lepszej jakości życia
 • aktywne podejście do zmiany wizerunku starego człowieka.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów

Szkolenie odbędzie się 16.09.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.

Zaczynamy o godz. 9.00.

Cena: 130 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 100 zł. od osoby. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo prosimy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR (dane powyżej)

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627


Interwencje w sytuacjach kryzysowych- wspieranie ludzi przeżywających kryzys

 

Zapraszamy na zajęcia osoby związane z pomocą społeczną, które chcą udoskonalić swój warsztat zawodowy w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Cele:

 • uczestnicy poznają model Interwencji Kryzysowej,
 • zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania osoby w kryzysie
 • poznają narzędzia skutecznej interwencji,
 • udoskonalą techniki dobrej i skutecznej komunikacji, nabędą nowe umiejętności w tym zakresie
 • ulepszą swoje zaplecze zawodowe

Warsztat ma charakter zajęć praktycznych, prowadzony metodami aktywnymi.

Data: 29.09.2007 r.Na zajęcia zapraszamy od godziny 9.00.
Miejsce: ul. Or-Ota 5 w Warszawie na Starym Żoliborzu.

Czas: 7 godzin dydaktycznych.

Cena: 140 zł./os. UWAGA! Przy zgłoszeniu min. dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 100 zł. od osoby. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Zgłoszenia pod nr tel.: 608 089 743 lub biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR (dane powyżej)

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11
46 1050 1025 1000 0023 0272 8627