oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 6.09.2007)

PROGRAM KONFERENCJI:

Data: 27 września 2007

 • 9:10 -9:30 Rejestracja uczestników konferencji
 • 9:30 -9:35 Otwarcie konferencji
 • 9:35 -9:45 Prezentacja koordynatora projektu - ASM Centrum Badań i Analiz Rynku / Agnieszka Majsiej - Specjalista ds. PR, ASM
 • 9:45 -10:00 Prezentacja głównych założeń projektu „Twoja Szansa - Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” / Marek Skrzyński, kierownik projektu, ASM
 • 10:00 -10:20 Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego / prof. UMK dr hab. Krzysztof Piątek / dr Arkadiusz Karwowski UMK
 • 10:20 -10:30 Przerwa kawowa
 • 10:30 -11:00 Skuteczność wsparcia dla osób z grup szczególnego ryzyka w ocenie pracowników instytucji pomocy społecznej na terenie woj. łódzkiego / Marek Skrzyński, kierownik projektu, ASM
 • 11:00 -11:30 Opinie i oceny klientów instytucji pomocy społecznej z woj. łódzkiego na temat otrzymywanego wsparcia / mgr Łukasz Kutyło, UŁ
 • 11:30 -12:10 Prognoza rozwoju usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w woj. łódzkim dr hab. Jerzy Krzyszkowski, prof. UŁ
 • 12:10 -12:30 Pytania i dyskusja
 • 12:30 -12:40 Przerwa
 • 12:40 -13:15 Prezentacja propozycji szkoleń dla pracowników instytucji pomocy społecznej realizowanych w ramach projektu "Twoja Szansa” / dr Lucyna Prorok-Mamińska, UŁ
 • 13:15 -13:25 Pytania i dyskusja
 • 13:25 -13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
 • 13:30 Obiad

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą służb społecznych.

PRELEGENCI - specjaliści związani z problematyką pracy socjalnej:

 • prof. UŁ dr hab. Jerzy Krzyszkowski;
 • prof. UMK dr hab. Krzysztof Piątek;
 • dr Arkadiusz Karwacki UMK;
 • dr Lucyna Prorok UŁ,
 • mgr Łukasz Kutyło UŁ.,
 • a także przedstawiciele firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, koordynującej projekt.

MIEJSCE - Łódź-Śródmieście, ul. Kopcińskiego 16/18 (Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne UŁ).

TERMIN - 27.09.2007r. (czwartek).

CZAS TRWANIA – od 9.30 do 14.00 (przewidziane są przerwy). Po konferencji zapraszamy na obiad, zapewniony przez organizatora.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ – nieodpłatnie dla każdego uczestnika publikację z wynikami badań oraz folder podsumowujący projekt.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Informacji udzielają:

Anna Nowacka, tel. 024 355 77 64
Anna Stuchała, tel. 024 355 77 68
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-300 Kutno, tel./fax: +48 (0) 24 355 77 55,

Wszelkie pytania prosimy kierować do Pani Anny Nowackiej; tel.: 024 355 77 64; e-mail: a.nowacka@asm-poland.com.pl


OD MARGINALIZACJI – KU INTEGRACJI

Jak działa opieka społeczna w województwie łódzkim? Czy pomoc rzeczywiście trafia do potrzebujących, czy może tylko do tych, którzy umieją się po nią zgłosić?

Nierzadko słychać, że "renta to pewny pieniądz", lepiej mieć zasiłek, niż pracować. Z czasem można przyzwyczaić się do skromnego życia, a szukanie zatrudnienia przychodzi z coraz większym trudem. Z opieki społecznej w woj. łódzkim korzysta 375,8 tys. osób, niektóre nigdy nie pracowały. Czy rzeczywiście wsparcie, które uzyskują, jest odpowiednie?

Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można uzyskać 27. 09. 2007 r., na konferencji pod tytułem: "Od marginalizacji – ku integracji. Pomoc społeczna wobec zagrożenia wykluczeniem społecznym w woj. łódzkim”. Zostaną na niej upowszechnione wyniki badań, oraz przekazane doświadczenia ze szkoleń dla pracowników i klientów instytucji pomocy społecznej, organizowanych w ramach projektu "Twoja Szansa – Analiza efektywności form wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Projekt ten jest realizowany przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku z Kutna, dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje swoim zasięgiem obszar całego woj. łódzkiego.

Badania prowadzono przez rok. O ocenę efektywności świadczeń pytano zarówno pracowników socjalnych, jak i osoby korzystające z opieki społecznej. Na podstawie zebranych danych utworzono listę rankingową najbardziej efektywnych form wsparcia. Zdiagnozowano potrzeby klientów opieki społecznej i jej pracowników. Efektem badań jest raport końcowy, w którym zaprezentowano kluczowe wnioski oraz analizy badanej problematyki, które pomogą usprawnić funkcjonowanie służb społecznych w regionie. Więcej informacji znajduje się w raportach do pobrania ze strony www.twojaszansa.org

Drugą częścią projektu "Twoja Szansa” były szkolenia, dedykowane dla obydwu badanych grup: pracowników socjalnych i ich klientów.

Od października 2006 r. do marca 2007 r. w ramach projektu przeprowadzono 16 jednodniowych szkoleń dla pracowników oraz 10 dwutygodniowych cykli szkoleń dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W obydwu rodzajach szkoleń wzięło udział łącznie 621 osób (z czego: 418 stanowili pracownicy socjalni).

Program jednodniowych szkoleń dla pracowników instytucji pomocowych obejmował 3 bloki tematyczne. Dobrano je w taki sposób, aby pracownicy socjalni mogli zyskać Nowe lub udoskonalić posiadane kompetencje zawodowe. Szkolenia obejmowały kwestie specyfiki pracy z klientem i kosztów jakie ta praca ze sobą niesie. Poruszane tu były takie problemy jak wypalenie zawodowe czy radzenie sobie ze stresem, a także rozwijano umiejętności komunikacyjne, asertywność. Możliwa była również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkoleń, podjęty został temat doradztwa zawodowego w pracy socjalnej..

Szkolenia dla klientów opieki społecznej składały się z 2 części, podzielonych na dwa tygodnie zajęć:

 1. Trening umiejętności interpersonalnych,
 2. Przygotowanie do aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Uczestnicy szkoleń mieli zapewnione pełne wyżywienie. Przez cały czas mogli liczyć na opiekę psychologa. Opinie o szkoleniach, zamieszczane w anonimowych ankietach i listach, były w przeważającej części bardzo pochlebne, ceniono atmosferę zaufania i wzajemnego wsparcia w grupie, bezpośredniość prowadzących i ich kompetencje. Informacje przekazywane podczas warsztatów uznawano na ogół za przydatne. Wypowiedzi uczestników, zdjęcia i relacje ze szkoleń zostaną szerzej przedstawione na konferencji.