oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 12.09.2007)

 

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego zaprasza na szkolenie
Fundusze Europejskie w okresie programowania 2007 - 2013 - aktualności !

Data: 18.09.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Warszawa, Hotel Harctur, ul. Niemcewicza 17

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i zawodowej osób, które z racji obowiązków lub zainteresowań chciałyby uzyskać niezbędną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i zarządzania projektami europejskimi, a przede wszystkim praktycznych umiejętności w zakresie możliwości, zasad, form, metod, technik i praktyki ubiegania się o środki Unii Europejskiej dla celów realizacji projektów lub programów w Polsce.

Tematyka zajęć:

 • Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej - nowy okres programowania
 • Istota Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej
 • Wprowadzenie do dokumentów programowych - priorytety i działania (na wybranych przykładach)
 • Narodowa Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007- 2013
 • Programy Operacyjne w latach 2007- 2013 - cele, priorytety
 • Regionalne Programy Operacyjne
 • PO Infrastruktura i Środowisko
 • PO Kapitał Ludzki - negocjacje zakończone 11 czerwca 2007 !!!
 • PO Konkurencyjna Gospodarka
 • PO Rozwój Polski Wschodniej
 • PO Współpracy Terytorialnej
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
 • EOG dla samorządów i rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych
 • Od pomysłu do projektu europejskiego - fazy i działania występujące w realizacji projektu europejskiego
 • Wprowadzenie do metodologii przygotowywania projektów
 • Sposób przygotowywania wniosków - analiza przykładowych aplikacji do EFS
 • Wykorzystanie matrycy logicznej jako podstawy przygotowywania projektów
 • Budowa matrycy logicznej w oparciu o analizę problemów i analizę celów
 • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: Beata Nowak - trener i konsultant Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych. Specjalista w zakresie: przygotowania administracji publicznej i organizacji pozarządowych do absorbcji funduszy Unii Europejskiej, komunikacji i partycypacji społecznej, rozwoju lokalnego, zarządzania. Współautor projektów, ekspert Narodowego Centrum Kultury, Stowarzyszenia Willa Decjusza w Krakowie Konsultant, trener w projekcie PHARE 2 rozwój zasobów ludzkich na zlecenie brytyjskiej firmy IMC. Konsultant w programach Banku Światowego. Dyrektor Instytutu Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie.

Koszt uczestnictwa wynosi 280 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, lunch i bufet kawowy w czasie warsztatów.

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

karta zgłoszenia

data szkolenia: 18.09.2007 r. godz. 10.00-15.00 Warszawa

tytuł: Fundusze Europejskie w okresie programowania 2007 - 2013 - aktualności!

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................
Stanowisko:.......................................................................................................................
Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................
Adres: ..........................................................................................................................................
Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Wpłata na konto do dnia 14.09.07 Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

z dopiskiem: 18.09.07 Warszawa


Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ulica Starowiślna 1/1
31-038 Kraków
tel/fax (012) 429-26-88
mail: idrie@idrie.pl