oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 19.09.2007)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu rozpoczyna nabór na studia podyplomowe o specjalności:

Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej.

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących pozyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Studia odbywają się w systemie dwusemestralnym.

Zakres programowy obejmuje 305 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin ćwiczeń i jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2004r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 219, poz. 2224).

Zajęcia są prowadzone przez profesjonalną kadrę, w tym: pracowników naukowych uczelni oraz praktyków pomocy społecznej oraz innych specjalności.

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych: październik/listopad 2007r.

Wysokość opłaty rocznej – 2.400zł, możliwość wpłaty w II ratach + wpisowe 50 zł. Ilość miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu do uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.pwsz-oswiecim.pl (zakładka studia podyplomowe - gdzie umieszczone zostaną dokumenty do pobrania oraz harmonogram studiów)

lub bezpośredni kontakt z pracownikiem sekretariatu Instytutu Zarządzania (pok. 213) w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, przy ul. Kolbego 8 (tel. 033/843 06 17; e-mail: zarzadzanie@pwsz-oswiecim.pl).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8
tel.: 033 843 06 87, 033 843 06 91, fax: 033 843 05 30
e-mail: sekretariat@pwsz-oswiecim.pl

internet: www.pwsz-oswiecim.pl

NIP: 549-223-16-52
REGON: 120073552
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu: 82 8123 0000 0010 8836 2000 0010