oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego w Krakowie zaprasza na szkolenie: SKUTECZNE NEGOCJACJE

Termin: Zapraszamy na szkolenie 23. 02. 2005 r. w Krakowie w godz. 10-15

Plan:

 • Wprowadzenie: negocjacje jako forma komunikacji
 • Strategia negocjacji:
  • interakcje w procesie negocjacyjnym
  • style rozwiązywania konfliktów
  • wybór strategii negocjacji
 • Taktyka negocjacji:
  • fazy procesu negocjacji
  • techniki negocjacyjne
  • mediacja w negocjacjach
  • negocjacje wewnątrzorganizacyjne
  • negocjacje z partnerami zewnętrznymi
 • Osoba negocjatora:
  • przymioty negocjatora
  • psychologiczne umiejętności negocjatora
  • komunikacja niewerbalna
  • aspekty interkulturowe negocjacji
  • erystyka � sztuka prowadzenia sporów
  • kreowanie wizerunku negocjatora
 • Przygotowanie negocjacji:
  • konstrukcja zespołu negocjatorów
  • aranżacja miejsca negocjacji
  • rola tłumacza w negocjacjach
  • monitorowanie procesu negocjacji

Metoda: symulacje, ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków

Prowadzący: dr Paweł Świderski � doktor w dziedzinie zarządzania, w latach 1993-98 w służbie dyplomatycznej, obecnie konsul honorowy Republiki Federacyjnej Brazylii, konsultant w zakresie kontaktów międzynarodowych, współpracy gospodarczej z zagranicą oraz promocji, zarządzania jakością w administracji publicznej. Konsultant IDRiE.

Koszt uczestnictwa wynosi 160 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 430-08-48 lub 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faxem (12) 429-26-88 lub tel. (12) 430-08-48 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl


ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (*należy wypełnić i wydrukować)

data szkolenia: 23.02.2005 r. godz. 10.00-15.00
tytuł: Skuteczne negocjacje

Imię i nazwisko: ..........................................................

Stanowisko:.............................

Nazwa instytucji: ..............................

NIP.............................

Adres: .............................

Tel/fax: ............................. e-mail: .............................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE.

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

KONTAKT:

Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego
ul. Loretańska 6/1-2
31-116 Kraków

tel/fax; (12) 429-26-88, tel. (12) 430-08-48
e-mail: idrie@idrie.pl