oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

ATMOTERM S.A.
ul. Łangowskiego 4,
45-031 Opole
tel: (77) 4426666, fax: (77) 4426695
e-mail: szkolenia@atmoterm.pl
internet: www.atmoterm.pl

 

Szanowni Państwo,

Rok 2005 niesie nam kolejne znaczące zmiany w prawie ekologicznym.

Nowelizacja ustawy � Prawo ochrony środowiska dotyczyć będzie przede wszystkim opłat za korzystanie ze środowiska. W rozporządzeniach określone zostaną nowe wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji, a także zwolnień z obowiązku posiadania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla grupy instalacji oraz ich zgłoszeń.

Znaczące zmiany wprowadzi również ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zmieniająca m.in. ustawę o odpadach oraz ustawę-Prawo ochrony środowiska. Bardzo ważna będzie nowa ustawa dotycząca handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, określająca m.in. zasady funkcjonowania wspólnotowego systemu handlu emisją dwutlenku węgla.

Szczegółowe informacje dotyczące w. w. zagadnień uzyskacie Państwo podczas szkoleń, które Centrum Szkoleniowe firmy ATMOTERM S.A. oferuje Państwu w I kw. 2005 r.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów ds. ochrony środowiska z urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, Ministerstwa Środowiska oraz firmy ATMOTERM S.A..

Szczegółowe informacje na temat proponowanych w załączeniu szkoleń uzyskają Państwo w Centrum Szkoleniowym firmy ATMOTERM S.A. pod numerem tel. 077 4426668, pod adresem e-mail: szkolenia@atmoterm.pl.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.


TEMAT: Zobowiązania jednostek organizacyjnych wynikające z ustawy - Prawo ochrony środowiska - po nowelizacjach

terminy:

 • 17.01.2005 Poznań
 • 24.01.2005 Warszawa
 • 31.01.2005 Łódź
 • 7.02.2005 Katowice
 • 21.02.2005 Wrocław
 • 28.02.2005 Kraków
 • 7.03.2005 Opole

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl


TEMAT: Gospodarka odpadami w jednostce organizacyjnej BLOK I Zasady gospodarowania odpadami oraz praktyczne aspekty realizacji obowiązku ewidencji w zakresie odpadów w myśl znowelizowanych ustaw

terminy:

 • 18.01.2005 Poznań
 • 25.01.2005 Warszawa
 • 1.02.2005 Łódź
 • 8.02.2005 Katowice
 • 22.02.2005 Wrocław
 • 1.03.2005 Kraków
 • 8.03.2005 Opole

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl


TEMAT: Gospodarka odpadami w jednostce organizacyjnej BLOK II Zasady gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Opłata produktowa i depozytowa

terminy:

 • 19.01.2005 Poznań
 • 26.01.2005 Warszawa
 • 2.02.2005 Łódź
 • 9.02.2005 Katowice
 • 23.02.2005 Wrocław
 • 2.03.2005 Kraków
 • 9.03.2005 Opole

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl


TEMAT: Opłaty za korzystanie ze środowiska, za emisję substancji do powietrza, składowanie odpadów oraz praktyczne sposoby prowadzenia kwartalnej sprawozdawczości - warsztaty

terminy:

 • 20.01.2005 Poznań
 • 27.01.2005 Warszawa
 • 3.02.2005 Łódź
 • 10.02.2005 Katowice
 • 24.02.2005 Wrocław
 • 7.03.2005 Kraków
 • 10.03.2005 Opole

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl


TEMAT: Opłaty za korzystanie ze środowiska, za pobór wód, zrzut ścieków oraz praktyczne sposoby prowadzenia kwartalnej sprawozdawczości

terminy:

 • 21.01.2005 Poznań
 • 28.01.2005 Warszawa
 • 4.02.2005 Łódź
 • 11.02.2005 Katowice
 • 25.02.2005 Wrocław
 • 8.03.2005 Kraków
 • 11.03.2005 Opole

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl


TEMAT: Prawo ochrony środowiska w praktyce - ustawy "czyszczące", najnowsze rozporządzenia, ostatnie zmiany w prawie ochrony środowiska.

termin:

 • 1-3 marca 2005 Zakopane

więcej informacji: szkolenia@atmoterm.pl