oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 23.10.2007)

 

Szanowni Państwo!

Jesteście Państwo dużym forum wymiany informacji. Korzystając z tego faktu, chciałabym zaproponować ciekawy artykuł, jaki mógłby powstać w oparciu o działający od ponad roku projekt "Kroki ku pracy". Projekt ma na celu podnieść aktywność zawodową wśród osób niepełnosprawnych. Proponujemy im kompleksową pomoc, od porad stricte zawodowych, nowoczesnych technik poszukiwania pracy i autoprezentacji, poprzez kompleksową indywidualną pomoc psychologiczną. Aż po znalezienie pracy! Biuro jest także swoistym pośrednikiem na lokalnym rynku pracy.

Biuro naszego projektu mieści się w Częstochowie, Poznaniu, Radomiu i Warszawie. Pracownicy, czyli m.in. doradca zawodowy i psycholog, mają wiele doświadczeń z codziennej pracy z uczestnikami projektu. Odnotowują wiele osobistych sukcesów podopiecznych. Pracownicy są otwarci na kontakt z mediami, chętnie udzielają wywiadów.

Warto mówić, pisać i informować o możliwości wzięcia udziału w projekcie i skorzystania z pomocy. Projekt jest całkowicie bezpłatny, finansowany ze środków unijnych. Gorąco zachęcam do przeczytania załączonej informacji oraz wykorzystanie jej we własnej publikacji.

Pozostaję do dyspozycji, proszę o kontakt, jeśli życzyliby Państwo sobie otrzymać więcej informacji. Zapraszam także na stronę internetową www.krokikupracy.pl.

Z poważaniem

Karolina Salis
Departament Projektów Europejskich/Zespół Zarządzania Projektami
Tel. (061) 643-51-43

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000060682, NIP 781-10-10-013
kapitał zakładowy: 2.260 tys. PLN w pełni wpłacony
kapitał własny na 31.12.2006: 20.066 tys. PLN
tel. 61 859 59 00, fax.: 61 859 59 01
www.DGA.pl,
e-mail: dgasa@dga.pl


SPO RZL Działanie 1.4 schemat a

Kroki ku pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Poznań, 22.10.2007

Najtrudniejszy pierwszy krok. Powiedzenie to nabiera nowego sensu w kontekście projektu "Kroki ku pracy", który łączy doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne z pomocą w znalezieniu pracy dla osób niepełnosprawnych.

Na polskim rynku pracy zachodzą obecnie dwa zjawiska. Spada wskaźnik bezrobocia i coraz trudniej znaleźć odpowiedniego, wykwalifikowanego i zmotywowanego pracownika do podjęcia stałego zatrudnienia. Z drugiej strony utrzymuje się wciąż wysoki wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Logicznym byłoby zatem, aby obie te tendencje spotkały się w połowie drogi. Projekt "Kroki ku pracy" przekonuje, że osoby niepełnosprawne posiadają wysokie kwalifikacje, wiedzę oraz ogromny potencjał. Natomiast dla pracodawców są obowiązkowymi, zmotywowanymi i skrupulatnymi pracownikami.

Projekt "Kroki ku pracy" działa w na terenie trzech województw, m.in. w województwie śląskim. Poza Częstochową, biura projektu znajdują się w Poznaniu, Radomiu i Warszawie. W każdym z nich pracują psycholodzy i doradcy zawodowi. Udział osoby niepełnosprawnej w projekcie zazwyczaj rozpoczyna się od spotkania z psychologiem, który w oparciu o osobiste predyspozycje i umiejętności danej osoby układa dla niej program. Następnie określane są preferencje i umiejętności zawodowe uczestnika oraz jego tożsamość zawodowa. Tak powstają diagnozy, których kolejnym krokiem jest ułożenie indywidualnego programu zajęć. Według niego można określić dokładny cykl spotkań i warsztatów.

Jakie zajęcia są najważniejsze dla chcącej zaistnieć na rynku pracy osoby niepełnosprawnej" Według słów dr Agnieszki Miklewskiej, eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych, trudno określić to jednoznacznie: Podstawą pracy z uczestnikiem projektu jest indywidualne podejście. Bezcelowe byłoby stosowanie tego samego wzorca postępowania wobec wszystkich. Dlatego prowadzone zajęcia i terapia są indywidualnie dopasowane do osoby. Na stanowiskach doradców zawodowych pracują odpowiednio przygotowani pedagodzy. Dzięki ich podejściu wytwarzają się więzi, które ułatwiają zarówno profesjonalną pomoc, jak i rzeczywiste wsparcie dla osoby niepracującej. Ponadto osoby niepełnosprawne, w zależności od potrzeb korzystać mogą z grupowych warsztatów psychologicznych. Pomaga to przełamać bariery psychologiczne u osoby, która wcześniej nie pracowała, bądź przez dłuższy okres czasu przebywała poza rynkiem pracy. Dzięki warsztatom pozbywa się ona poczucia wykluczenia; wśród współuczestników przełamuje nabytą obawę przed otoczeniem i kształtuje umiejętności społeczne, które trudno rozwinąć, przebywając samotnie w domu.- tłumaczy dr Agnieszka Miklewska.

W jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystać czas poświęcony uczestnikowi? Cykl działań odbywa się dwutorowo. Przede wszystkim, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa na rynku pracy. Tu nie ma taryfy ulgowej. Pracę z osobą niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie praktycznych zajęć, dotyczących poruszania się po rynku pracy, celowo układa się jak tradycyjną współpracę z osobą długotrwale bezrobotną. Obejmuje ona naukę pisania dokumentów rekrutacyjnych, sztukę rozmowy kwalifikacyjnej i poznanie szeroko rozumianych metod aktywnego poszukiwania pracy. Po drugie, trzeba zadziałać psychologicznie. Przede wszystkim, wesprzeć osobę w zakresie podniesienia jej samooceny, przełamania obaw przed otoczeniem i bierności w kształtowaniu swojej kariery zawodowej.

O skuteczności warsztatów "Kroki ku pracy" świadczą ich rezultaty. Obecnie zaangażowana zawodowo jest większość osób, które zakończyły zajęcia w ramach projektu. Efekty są dobre, choć warto podkreślić, iż dla wielu uczestników jest to pierwszy krok na ścieżce zawodowej.

W ramach projektu: "Kroki ku pracy" do końca roku 2007 przewidziano możliwość wzięcia udziału w warsztatach psychologicznych i doradztwie zawodowym dla kilkuset kolejnych osób, mieszkańców województw:

  • mazowieckiego (dwa biura: w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 51/15, tel. 0-22 353 5058; oraz w Radomiu przy ul. Chrobrego 48, tel. 0-48 364 4186),
  • śląskiego (biuro w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, tel. 0-34 363 0953 wewn. 108),
  • wielkopolskiego (biuro w Poznaniu na ul. Grunwaldzkiej 11, tel. 0-61 221 2368).

Dotychczasowe rezultaty prowadzonych przez organizatorów projektu działań na rzecz osób niepełnosprawnych są bardzo optymistyczne, ponieważ, jak informuje Katarzyna Urban- kierownik projektu: Dzięki przedsięwzięciu: "Kroki ku pracy" pracę znalazło kilkadziesiąt osób. Liczba ta z pewnością wzrośnie - do końca projektu pozostało jeszcze ponad 4 miesięcy. Cały czas zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w programie.

Dlaczego warto zgłosić się do projektu? Jak mówi dr Agnieszka Miklewska: Poza realnym wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym, tworzymy w regionie nową strukturę na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Działamy jako łącznik między bezrobotnymi - przyszłymi pracownikami, a instytucjami lokalnego rynku pracy. Pomagamy w dotarciu do pracodawcy. Wsparcie, którego udzielamy potrzebującym odbywa się nie tylko na wielu płaszczyznach działania, ale także na poziomie wielu środowisk. Współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy (PUP w Poznaniu jest jednym z Partnerów w projekcie "Kroki ku pracy"), a także z urzędami miejskimi, ośrodkami pomocy społecznej. Biura aktywnie włączają się w miejscowy rynek pracy, współdziałając z biurami pośrednictwa zawodowego bądź innymi organizacjami.

Projekt "Kroki ku pracy" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa, realizowany pod nadzorem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wdrażany przez Partnerstwo w składzie: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych (OZON).

Informacji dla osób niepełnosprawnych, zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Kroki ku pracy" udzielają regionalne biura projektu, pod nr tel. podanymi wyżej. Informacje dodatkowe znaleźć można na stronie www.krokikupracy.pl.

Biuro projektu na obszar województwa śląskiego mieści się w Częstochowie. Jest to siedziba Stowarzyszenia Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON w Częstochowie na Al. Niepodległości 20/22. Kontakt telefoniczny pod numerem 0-34 363 0953, wewnętrzny 108.