oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 30.10.2007)Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Stres wpływa na zdrowie, samopoczucie, fizyczne i intelektualne funkcjonowanie. Relaksacja jest jednym z najskuteczniejszych sposób radzenia sobie z napieciem. Proponowane zajęcia stanowią przegląd technik relaksacyjnych do wykorzystania w codziennej pracy z podopiecznym.Cele:

  • prezentacja i trening metod relaksacji:

  • relaksacja oddechowa

  • relaksacja progresywna Jacobsona

  • trening autogenny Schultza

  • techniki wyobrażeniowe

  • wykorzystanie innych technik zmniejszających napięcie psychofizyczne w pracy z podopiecznym.

Czas i miejsce: Szkolenie odbędzie się 17.11.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia.Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych. Zaczynamy o godz. 9.00.

Cena: 120 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki, cena wynosi 100 zł. od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia: biuro@komunikator.edu.pl lub 608 089 743Opłatę za uczestnictwo należy wpłacić przelewem na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych KOMUNIKATOR,

ul. Krasińskiego 20/93, 01-581 Warszawa

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627