oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 30.10.2007)Adresaci szkolenia: pracownicy placówek związanych z pomocą społeczną warsztaty terapii zajęciowej, dzienne domy pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, domy seniora itp.

Cele:

  • Kształtowanie zachowań niezbędnych w procesie pomagania

  • Poznanie specyfiki pracy w warunkach niesienia pomocy

  • Nabycie umiejętności niwelowania negatywnych czynników

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów gdzie słuchacze wykorzystują swoje doświadczenie zawodowe i życiowe podczas wykonywania zadań. Każdy członek grupy wnosi swoja wiedzę , umiejętności i wartości, które stają się ogólnymi zasobami wykorzystywanymi do dalszej pracy.

Ośmiogodzinne warsztaty odbędą się 10.11.2007 w Warszawie przy ul. Or - Ota 5 na Starym Żoliborzu. Zaczynamy o godz. 9.00.

Cena: 150 zł. od osoby. Przy zgłoszeniu minimum dwóch osób z jednej placówki cena od jednej osoby wynosi 120 zł.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia oraz materiały szkoleniowe.

Zgłoszenia pod nr: 608 089 743 lub e-mail: biuro@komunikator.edu.pl

Należność za uczestnictwo proszę wpłacić przelewem na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto organizatora - Ośrodek Szkoleń Kreatywnych KOMUNIKATOR

ING Bank Śląski o/W-wa Gen. Zajączka 9/11

46 1050 1025 1000 0023 0272 8627