oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 2.11.2007)Zapraszamy na szkolenie Mediacja w sytuacjach rodzinnych i społecznych

Data: 22.11.2007 r. godzina 10.00-15.00.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1, I piętro

Często kontakt pracownika socjalnego z podopiecznym wiąże się z mediacją. Sprawność w prowadzeniu mediacji jest konieczna pracownikom socjalnym, którzy na co dzień są świadkami konfliktów w środowisku beneficjentów pomocy społecznej. Celem szkolenia jest podniesienie jakości usług socjalnych wobec klientów pomocy społecznej, propagowanie mediacji jako jednej z form nowoczesnej pracy socjalnej, sprawdzonej w innych krajach.

Program szczegółowy:

 1. Przedstawienie się uczestników i zapoznanie z programem zajęć

 2. Co to jest mediacja ? Wykład

 • istota mediacji

 • emocje towarzyszące sytuacji mediacyjnej

 • korzyści

 1. Co to jest konflikt ? omówienie przykładów

 • treść

 • dynamika

 • sposób radzenia sobie z konfliktem

 1. Cele mediacji i sytuacje jej zastosowania - prezentacja przykładów

 2. Fazy procesu mediacji - ćwiczenie symulowanych sytuacji

 • Sytuacje konkretnych ćwiczeń podczas zajęć będą wynikały z zainteresowań grupy problematyką rodzinną, sądową lub inną

 1. Podsumowanie zajęć

Prowadzenie: Wiceprezes Krakowskiego Oddziału Polskiego Centrum Mediacji,wpisany na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Mediator Polskiego Centrum Mediacji. Wykładowca wyższej uczelni i kursów specjalistycznych dla mediatorów środowiskowych.

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami, świadectwem i bufetem w czasie szkolenia wynosi 190 zł.Druga osoba z tej samej instytucji uczestniczy w szkoleniu za połowę ceny. Istnieje możliwość zorganizowanie i przeprowadzenia warsztatów w zainteresowanym ośrodku dla grupy ok. 15 osobowej

Zgłoszenie - proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

data szkolenia: 22.11.2007 r. godz. 10.00-15.00

Tytuł: Mediacja W sytuacjach rodzinnych i społecznych.

Imię i nazwisko: ..............................................................................................................

Stanowisko:......................................................................................................................

Nazwa instytucji: ...........................................................NIP............................................

Adres: ............................................................................................................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: .............................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000


Zapraszamy na szkolenie Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy

Data: 27.11.2007 r. godzina 10-15.

Miejsce: Kraków, ul. Starowiślna 1, I piętro

Program szkolenia

  • Wprowadzenie, prezentacja programu szkolenia

  • urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy,

  • czas pracy

   • pojęcie czasu pracy,

   • normy czasu pracy,

   • odpoczynek dobowy i tygodniowy,

   • systemy czasu pracy,

   • rozkłady czasu pracy,

   • praca w niedzielę i święta,

   • praca w godzinach nadliczbowych,

   • ewidencja czasu pracy,

   • rozliczanie czasu pracy,

  • wynagrodzenie za pracę - inne świadczenia pieniężne zasadnicze, nadgodziny, dodatek nocny, premie regulaminowe, uznaniowe, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, ochrona wynagrodzenia za pracę, zatrudnianie niepełnosprawnych - wymagania techniczne, uprawnienia,

  • ubezpieczenie społeczne:

   • ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne (umowa o prace, umowa zlecenia, umowa o dzieło - jakie składki i kiedy)

   • Zasiłki z ubezpieczeń społecznych:

    • zasiłek z ubezpieczenia chorobowego

    • zasiłek macierzyński

    • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

    • Świadczenie rehabilitacyjne

   • świadczenia przedemerytalne - komu przysługują?

  • Podsumowanie i ewaluacja szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Prowadzenie: mgr inż. zarządzania finansami (Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) 11 lat doświadczenia w zakresie zatrudnienia i płac; - specjalistka ds. kadr, płac, ubezpieczeń społecznych w MŚP, doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dot. praktycznych aspektów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń pracowniczych.

Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów. Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za połowę ceny. Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy minimum 15 osób.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

Zgłoszenie - proszę przesłać faksem 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: idrie@idrie.pl

karta zgłoszenia: data szkolenia: 27.11.2007 r. godz. 10.00-15.00

tytuł: Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy

Imię i nazwisko: .............................................................................................................................

Stanowisko:.......................................................................................................................

Nazwa instytucji: ........................................................................NIP............................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Tel/fax: ............................................... e-mail: ....................................................................

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):

 • gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia

 • przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego

ulica Starowiślna 1/1

31-038 Kraków

tel/fax (012) 429-26-88

mail: idrie@idrie.pl;

internet: www.idrie.pl