oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 14.11.2007)Efektywność kontra wykluczenie - podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania służb społecznych skutecznym narzędziem w walce z marginalizacją

Konferencja odbędzie się 22 listopada 2007 w Teatrze Bajka w Warszawie

Po niemal dwóch latach działań dobiega końca realizacja projektu: „Twoja szansa plus - badanie efektywności pomocy dla grup szczególnego ryzyka”. Przeprowadziliśmy ogólnopolskie badania wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wśród pracowników socjalnych; odbyła się ogólnopolska konferencja inaugurująca projekt, 4 spotkania seminaryjne, przeprowadzono 25 szkoleń w niemal całej Polsce. Jak dotąd udział w naszym projekcie wzięły 1163 osoby - pracownicy instytucji pomocy społecznej.

Wraz z zakończeniem realizacji projektu, nadszedł czas podsumować nasze działania, podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem zdobytymi podczas spotkań, a także przekazać wyniki i wnioski jakie powstały w toku badań.

Efektywność Kontra Wykluczenie, to konferencja, podobnie jak cały projekt, adresowana do pracowników instytucji pomocy społecznej działających na terenie niemal całego kraju.

Wydarzenie to objęte zostało patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co nie tylko podkreśla jego prestiż, ale i pokazuje jak ważnym dla społeczeństwa jest problem wykluczenia społecznego i pomoc społeczna.

Badania, których wyniki zaprezentowane zostaną na konferencji, przeprowadzono na bardzo dużych grupach badawczych, co czyni je rzetelnymi i co pozwala na generalizację wyników.

W badaniu pracowników instytucji pomocy społecznej udział wzięło 1800 osób ze wszystkich województw prócz łódzkiego, gdzie ASM przeprowadziło podobne badania w ramach projektu Twoja Szansa. W ostatecznym opracowaniu wyników badań niektóre analizy uwzględniały wyniki z obu projektów, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu pomocy społecznej w całej Polsce.

Co ukazują badania?

  • Jakie są rodzaje form wsparcia świadczone przez instytucje pomocy społecznej

  • Jaka jest struktura osób z poszczególnych grup korzystających ze wsparcia tych instytucji,

  • Jaka jest efektywność udzielanej pomocy,

  • Jakie są najczęstsze problemy zawodowe, z którymi zmagają się pracownicy socjalni

W drugim badaniu udział wzięło 5000 osób korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecznej. Są to osoby zmagające się z takimi problemami jak: bezrobocie; uzależnienie od alkoholu/narkotyków; bezdomność; problemy z asymilacją ze społeczeństwem ze względu na pobyt w zakładzie karnym lub też ze względu na pochodzenie z innego kraju. Do osób korzystających z pomocy społecznej należą również ludzie młodzi - w wieku od 15 do 24 lat, którzy wychowują się w domach dziecka lub w rodzinach zastępczych, pochodzą z rodzin ubogich, mają kłopoty w nauce lub wchodzą w konflikt z prawem.

Wyniki badań pozwalają uzyskać informacje na temat:

  • Jakie są oczekiwania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym wobec pracowników instytucji pomocy,

  • Czy osoby korzystające z tego wsparcia w pełni znają zasady jego przyznawania, czy wiedzą na jakie formy pomocy mogą dokładnie liczyć;

  • Jakie są ich opinie na temat efektywności wsparcia udzielanego przez instytucje pomocowe,

  • Jaki jest potencjał zawodowy osób z grup szczególnego ryzyka,

  • W jakich warunkach mieszkaniowych żyją

Badania współfinansowała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich pełne opracowania dostępne są na stronie internetowej projektu w dziale Materiały.Możecie również Państwo znaleźć tam wszelkie informacje na temat konferencji. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.twojaszansaplus.org

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
tel. 024 355 77 32
kontakt mailowy