oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 14.11.2007)Z uwagi na duże zainteresowanie Szkoleniem - Praca terapeutyczna z osobą z upośledzeniem umysłowym, realizowanym przez Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji, organizujemy dodatkową grupę szkoleniową.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2007 w godzinach 10- 16 w Krakowie przy ul. św. Filipa 23/6.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny 0515 295 903 Małgorzata Urbanowska lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@zsi.info.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 grudnia 2007

Merytoryczny zakres kursu obejmuje:

 1. Podstawowe wiadomości o upośledzeniu umysłowym

   1. Pojęcie upośledzenia umysłowego

   2. Klasyfikacja upośledzenia umysłowego

   3. Przyczyny upośledzenia umysłowego

   4. Zespoły genetyczne i jednostki chorobowe związane z upośledzeniem umysłowym.

  1. Właściwości rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym w zależności od stopnia upośledzenia.

   1. Rozwój motoryczny

   2. Rozwój intelektualny

   3. Rozwój emocjonalny

   4. Rozwój społeczny

  2. Możliwości kompleksowej stymulacji rozwoju dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym

   1. Stymulowanie rozwoju osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

   2. Stymulowanie rozwoju osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym

   3. Stymulowanie rozwoju osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym

   4. Stymulowanie rozwoju osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

  3. Metodyka pracy terapeutycznej z osobą z upośledzeniem umysłowym

   1. Podstawowe zasady pracy terapeutycznej z osobą z upośledzeniem umysłowym

   2. Ocena potrzeb i możliwości

   3. Formy terapii i metody terapeutyczne

   4. Określanie celu i monitoring osiągnięćUczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w zajęciach.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 250 zł.

Zgłoszenia i opłaty przyjmujemy do 5 dni przed terminem realizacji szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie 0515 295 903 Małgorzata Urbanowska lub za pomocą poczty elektronicznej biuro@zsi.info.pl

Poniżej znajduje się link ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi szkolenia.

http://www.zsi.info.pl/index.php?p=20Prosimy o dokonywanie wpłat na konto Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Znaczny Stopień Integracji

Ul. Łużycka 65/140

30-658 Kraków

Filia KB S.A. nr 6 w Krakowie - II O/Kraków

Nr konta: 76 15001487 121480054052 0000