oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Consultingowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Al. J. Ch. Szucha 2\4 lok.nr.44
00-582 Warszawa,

tel.: (22) 851-03-04,
fax.:(22) 840-69-21;
e-mail: biuro@ccku.pl


Termin: 16.02.2005 w godzinach 10.00 � 16.00

Miejsce: Warszawa, sala konferencyjna � Centrum Warszawy; budynek Metro � Projektu (dawny budynek Uniwersalu), Al. Jerozolimskie 44, Dokładny adres zostanie podany po przyjęciu Państwa zgłoszenia, w wysyłanym na 5 dni przed terminem warsztatów, imiennym potwierdzeniu uczestnictwa.

Szanowni Państwo!

Podstawowym aktem prawnym regulującym procedury wydatkowania środków publicznych i środków pochodzących z Unii Europejskiej jest ustawa � Prawo zamówień publicznych. Fakt prawidłowego stosowania obligatoryjnych norm przy zamawianiu dostaw, usług i robót budowlanych jest weryfikowany w trakcie kontroli przeprowadzanych przez stosowne organy. Warto zatem we wspólnym gronie zastanowić się nad zagadnieniami, które dla Państwa proponujemy w poniższym programie.

Z wykładem wystąpi i spotkanie poprowadzi - dr prawa, arbiter, Pan Witold Majewski.

Ramowy program warsztatów:

 1. Znaczenie prawidłowo sporządzonego rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach � art. 98 Pzp.
 2. Planowanie zamówień publicznych.
 3. Specyfika procedur przetargowych dla zamówień finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 4. Urząd Zamówień Publicznych udostępnia elektroniczne wersje swych poradników.
 5. Szacowanie wartości zamówień publicznych w tym okresowo powtarzających się.
 6. Szerzej o wyłączeniach całkowitych i częściowych.
 7. Znaczenie SIWZ oraz jej formowanie w celu wyboru oferty najbardziej odpowiadającej oczekiwaniom zamawiającego.
 8. Chronologiczny układ działań w poszczególnych trybach udzielania zamówień publicznych.
 9. Wpływ zamówień publicznych na lokalny rynek pracy.
 10. Odpowiedzialność kierownika zamawiającego i środki ochrony prawnej.
 11. Umowy w zamówieniach publicznych.

Serdecznie zapraszamy!

Koszt szkolenia: 320 zł: opłata zawiera koszt udziału w szkoleniu, materiały pomocnicze, lunch, serwis kawowy oraz zaświadczenie. Przy zgłoszeniu więcej niż 3 osób rabat do negocjacji.

Zgłoszenia: Aby zgłosić swój akces uczestnictwa w szkoleniu, należy pobrać, wypełnić Formularz Aplikacyjny (dokument Worda, .doc, 20 KB) i przesłać faksem pod nr telefonu (22) 840 69 21.