oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Krakowska Fundacja sztuka Osób Niepełnosprawnych oglosiła swoje kolejne konkursy, w którym mogą brać udział osoby niepełnosprawne z całej Polski.

KONKURS PLASTYCZNY

Osoby mieszkające w domach pomocy społecznej już wielokrotnie zdobywały na biennale i festiwalach Fundacji najwyższe miejsca. Z własnego doświadczenia wiemy, że te imprezy należą do najlepiej przygotowanych i najsprawiedliwiej ocenianych w kraju. W jury zasiadają znani artyści i wykładowcy ASP w Krakowie.

Galeria Fundacji znajduje się w samym centrum Krakowa, a jej pomieszczenia gwarantują niezapomnianą atmosferę wernisażu...

Nowy konkurs plastyczny odbywa się pod hasłem "Dzieła mistrzów", a oznacza to, że uczestniczący mają wykonać (do wyboru):

  • kopię dzieła sztuki - obrazu, rysunku czy rzeźby (a ważne jest dokładne odtworzenie oryginału z zastosowaniem tej samej techniki i tych samych materiałów);
  • własną, dowolną impresję na temat określonego dzieła sztuki...

Prace konkursowe należy nadsyłać lub zawieźć do Fundacji w terminie do 30 kwietnia 2001 roku. Na jednego uczestnika może przypadać od jednej do trzech prac, do których dołączony powinien być opis (nazwisko i imię autora, wiek, adres, numer telefonu oraz nazwisko autora dzieła wzorcowego i jego tytuł).

KONKURS LITERACKI

To już ósmy konkurs literacki dla niepełnosprawnych, organizowany przez krakowską FSON. Organizowany jest w dwóch kategoriach - prozy (nowele, opowiadania, reportaże lub eseje; każdy do 5 stron maszynopisu) i poezji (zestaw do 3 wierszy).

Każdy uczestnik może przesłać tylko po jednym zestawie prozy lub poezji.

Tematyka utworów nie jest ograniczona.

Wymagania dodatkowe:

  • utwory muszą być oznaczone godłem, dostarczone w 3 egzemplarzach (o ile to możliwe również na dyskietce) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2001 roku
  • do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, grupę inwalidzką, rodzaj niesprawności.

Jak zwykle w Krakowie, pracę oceniało będzie profesjonalne jury

ADRES:

Fundacja Sztuka Osób Niepełnosprawnych
ul. Zielna 41
30-320 Kraków

TELEFON:

Szczegółowych informacji udziela się pod nr telefonu : (012) 267 00 99