oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz
 • Co? Konkurs plastyczny pod patronatem Jolanty Banach Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w MPiPS
 • Organizator : PFRON
 • Kontakt:
  • Joanna Kowtun - PFRON, Wydział komunikacji Społecznej i Analiz; tel. (22) 620 67 85 lub (22) 620 03 51 w.320
  • Jan Kania - PFRON, wydział Programów; tel. (22) 620 03 51 w.334
 • Cele: wyłonienie najlepszych prac, które będą wystawione podczas X Międzynarodowych Targów Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi (6 - 8.11.2002), a potem podczas wystawy polskiej w DG Employment w Brukseli (22.11 - 10.12.2002)
 • Temat konkursu: "Jak wyobrażasz sobie swoją rolę społeczną w dorosłym życiu" lub "Jak postrzegasz udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Polski".
 • Uczestnicy: młodzież niepełnosprawna z całej Polski w wieku 15-25 lat, korzystająca z WTZ
 • Wymagania: prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką w formacie od A4 do A1. Prace mają być opatrzone metryczkami. Do prac należy dołączyć oświadczenie autora o zgodzie na prezentację prac podczas wystaw w kraju i zagranicą. Organizatorzy zalecają dołączenie zdjęć autora przy pracy i zdjęć pracowni, gdzie artysta tworzy.
 • Terminy : nadsyłanie prac do 31 października 2002
 • Nagrody: od 2500 złotych za I miejsce do 500 złotych za VI miejsce