oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Już 6 lat przyznaje się Medale im. św. Brata Alberta za troskę o los niepełnosprawnych. Tegoroczne zasłużenie trafiły do prof. Andrzeja Zolla (za konsekwentną obronę uprawnień osób niepełnosprawnych), księdza arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego z Gdańska (za wspieranie organizacji pozarządowych), Bohdana Aniszczyka (ten wrocławski radny pomaga 70 domom dla bezdomnych), Zdzisława Maja z Krakowa (dzięki któremu zagraniczne bractwa kurkowe wspierają finansowo ośrodek niepełnosprawnych w Radwanowicach) oraz Andrzeja Sekuradzkiego z Zakopanego (za zintegrowanie środowiska rodziców niepełnosprawnych dzieci na Podhalu).

Medal przedstawiający brata Alberta tulącego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach. Uhonorowany nim został dotychczas m.in. kardynał Franciszek Macharski, Robert Korzeniowski, biskup Jan Chrapek, Anna Dymna, Jerzy Buzek i Zbigniew Brzeziński.

Medale zostaną jednak wręczone dopiero w marcu, podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.


Medal dla radnego

Wrocławski radny Bohdan Aniszczyk został odznaczony medalem św. Brata Alberta. Kapituła doceniała działalność Aniszczyka jako prezesa wrocławskiego towarzystwa im. Brata Alberta. Były członek zarządu miasta, a obecnie radny i prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta we Wrocławiu został odznaczony �za działalność charytatywną na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych umysłowo�. Wręczenie medali przez kardynała Franciszka Macharskiego odbędzie się w poniedziałek 17 marca 2003 r. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie w czasie III Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych, organizowanego przez Annę Dymną.

więcej...