oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

W związku z trwającym Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs dla absolwentów wszystkich uczelni i rodzaju studiów z lat ubiegłych i tego roku na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów osób poszkodowanych przez los. Odbywa się pod hasłem "Otwarte drzwi", a na laureatów czekają nagrody pieniężne i trzymiesięczny staż w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada.

- Regulamin konkursu można znaleźć na stronach internetowych ministerstwa oraz PFRON. Jest również dostępny w Wydziale Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym w Bielsku - informuje naczelnik tego wydziału Mariola Bużek-Dziedzic. http://www.mpips.gov.pl http://www.pfron.org.pl

Prace konkursowe wysyłać należy na adres: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3, 00-513 Warszawa, z dopiskiem "Otwarte drzwi".