oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Integracyjne spotkanie ludzi niepełnosprawnych i zdrowych

Pięć osób zostało w niedzielę wyróżnionych statuetkami "Jesteś przyjacielem". Już po raz trzeci zostały one przyznane "za pracę dla ludzi niepełnosprawnych bez formalnego obowiązku, lecz z potrzeby serca".

Jak co roku ludzie niepełnosprawni spotkali się pod hasłem Wspólnie możemy więcej. Najpierw uczestniczyli w mszy, a potem bawili się na pikniku integracyjnym w hali w Borowiczkach

Podczas wzruszającej uroczystości w kościele św. Jakuba w płockiej Imielnicy bp Roman Marcinkowski cytował Jeana Vannier: "Osoby niepełnosprawne odsłaniają to, czego się boimy i nie akceptujemy w sobie samych. To dlatego są często odrzucane". W kazaniu biskup zaraz dodawał od siebie: - Bóg nie kocha bardziej zdrowego, a mniej chorego.

Zwracając się do wiernych, kontynuował, że od otoczenia, Kościoła niepełnosprawni nie oczekują współczucia, litości, płytko rozumianego miłosierdzia. Pragną jedynie szacunku i zwykłego respektowania należnych im praw: czynnego uczestnictwa w życiu rodziny, szkoły, przełamywania stereotypów, fobii, uprzedzeń. Domagają się łamania barier architektonicznych w różnych budynkach, kościołach, kaplicach, domach parafialnych.

Wyrazem wdzięczności za pracę dla niepełnosprawnych już od dwóch lat są w Płocku prestiżowe statuetki "Jesteś przyjacielem".

W tym roku organizacje zrzeszające niepełnosprawnych i oni sami zgłosili aż 13 nominacji. W tajnym głosowaniu ośmiu członków kapituły (którzy to wyróżnienie otrzymali w dwóch poprzednich latach) wybierało czterech laureatów. Najwięcej głosów otrzymali: Hanna Makówka, Krystyna Iller, Adam Łukawski i Stanisław Lewandowski (ich sylwetki - s. 2). Dodatkowo honorowe wyróżnienie kapituła jednogłośnie przyznała bp. Marcinkowskiemu.

- Nagroda ma wskazywać ludzi, którzy robią więcej, niż muszą - tłumaczyła podczas wczorajszej mszy Krystyna Kot-Deptuła, była dyrektorka Domu Pomocy Społecznej przy Krótkiej. - Jako kryterium przyjęliśmy szczególne zaangażowanie wykraczające poza obowiązki zawodowe, które nie trwało krócej niż trzy lata.

Oni otrzymali statuetkę "Jesteś przyjacielem"

Hanna Makówka

Prezes stowarzyszenia Kolory Życia. Działając na rzecz ludzi niepełnosprawnych, swój czas poświęca im od początku lat 90. Jej stowarzyszenie, początkowo powołane, by pomagać tylko mieszkańcom płockiego domu pomocy społecznej, szybko rozszerzyło działalność. Teraz opiekuje się też niepełnosprawnymi spoza tej placówki, także z gmin ościennych. Prowadzi grupę wsparcia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci, współorganizuje turnusy rehabilitacyjne.

Bp Roman Marcinkowski

Wspiera organizacje działające dla niepełnosprawnych, robi wiele, by byli oni traktowani po partnersku. Znajduje czas, aby odwiedzać chorych i niepełnosprawnych w szpitalach, domach pomocy społecznej, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej. Z jego inicjatywy powstał DPS w Szczutowie.

Krystyna Iller

Pracuje w Wydziale Magazynów Orlenu, od 1999 r. jest związana z Płockim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Zabiegała o wsparcie finansowe i rzeczowe remontu budynku Hospicjum Płockiego, w którym miały się znajdować pomieszczenia domu dziennego pobytu dla pacjentów otępiałych. Dzięki niej udało się znaleźć sponsorów m.in. na urządzenie i wyposażenie pomieszczeń domu i nowej siedziby stowarzyszenia, dożywianie pacjentów, na materiały biurowe i edukacyjne.

Adam Łukawski

Właściciel Drukarni Agpress, od lat nieodpłatnie przygotowuje zaproszenia, plakaty, foldery, ulotki informujące o działalności organizacji skupiających ludzi niepełnosprawnych. Wyjątkowo wrażliwy i skromny, nie zdarzyło się, aby kiedykolwiek odmówił pomocy; dzięki niemu wszelkie spotkania, koncerty, bale zyskują profesjonalną oprawę.

Stanisław Lewandowski

Prezes Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Dzieci Niepełnosprawnych "Pomoc Dzieciom". Długoletni działacz społeczny, organizator wielu imprez, m.in. z okazji Dnia Dziecka. Pozyskane przez niego od sponsorów pieniądze trafiły do licznych placówek, także poza Mazowszem. W Płocku wspomógł m.in. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, dom pomocy społecznej, stowarzyszenie "Jestem", TPD, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze nr 1 i 2.