oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłasza 11 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych.

Termin nadsyłania prac: do końca lipca 2004 r.

Tematyka utworów dowolna...

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

  • prozy - nowele, opowiadania, reportaże lub eseje - każdy do 5 stron maszynopisu
  • poezji - zestaw do 3 wierszy

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy lub poezji.

Utwory oznaczone godłem, w 3 egzemplarzach (w miarę możliwości również na dyskietce), należy przesłać do 31 lipca 2004 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą:

imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, grupa inwalidzka, rodzaj niesprawności.

Podziału nagród dokona profesjonalne jury. Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w prasie i wydawnictwach pokonkursowych.