oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

DRUGA EDYCJA KONKURSU

Można już zgłaszać kandydatów do konkursu o tytułu Pracownika Socjalnego Roku. Organizatorzy konkursu Polskie Towarzystwo Pracowników Socjalnych PTPS wspólnie z Centrum Innowacji Społecznej SIC! proszą o zgłaszanie kandydatur do 30 maja br.

Fundatorem nagrody głównej dla zwycięzcy jest Centrum Innowacji Społecznej, które w 2005 roku ufunduje dla laureata konkursu udział w Polsko-Holenderskim Tygodniu Pracy Socjalnej.

Konkurs skierowany jest do wszystkich pracowników socjalnych. Jego ideą jest kreowanie wizerunku nowoczesnego pracownika socjalnego oraz wyłonienie najlepszych pracowników, którzy profesjonalnie realizują metody pracy socjalnej w wybranych kierunkach. Istotne jest, aby kandydatury zgłaszane były przez szeregowych pracowników, doceniających w ten sposób wysiłki swoich kolegów.

Wiodącym celem Konkursu jest nagradzanie najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw w zakresie stosowania metodyki pracy socjalnej. Promowana będzie odwaga samodzielnego myślenia i działania podczas realizacji zadań praktyki socjalnej. Dla organizatorów Konkursu, niezwykle ważne jest lansowanie nowatorskich sposobów zastosowania metod pracy socjalnej, o małym zasięgu terytorialnym, ale doniosłym znaczeniu zarówno dla pracowników socjalnych, jak i dla klientów pomocy społecznej.

Organizatorzy Konkursu o tytuł Pracownik Socjalnego Roku pragną zwrócić uwagę na fakt, iż pracownik socjalny odgrywa w problemach socjalnych tak samo doniosłą rolę, jak lekarz w dolegliwościach psychosomatycznych. Chcą zwalczyć mit o działaniu Ośrodków Pomocy Społecznej jedynie na rzecz osób z marginesu społecznego.

Kandydatury należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 30 maja 2005 r. na adres siedziby PTPS: ul. Marszałkowska 34/50,
00-554 Warszawa.

więcej na temat konkursu, regulamin oraz wniosek o przyznanie tytułu - zobacz...