oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Drodzy Państwo

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych, chcielibyśmy serdecznie podziękować Państwu za przesłanie prac plastycznych i udział w konkursie. Uczestnikom konkursu dziękuję za ogromny wkład pracy, który włożyliście w wykonanie prac, instytucjom i instruktorom pomoc w przygotowaniu prac do konkursu.

Pragnąłbym poinformować, że jury konkursu z uwagi na ilość prac (ok. 450) jak i wysoki poziom tych prac, miało niezmiernie trudny wybór w wyłonieniu zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Jednocześnie chciałbym poinformować, że do konkursu zgłoszone zostały prace z 43 placówek z całej Polski.

Protokół obrad Komisji Konkursowej IV Konkursu Plastycznego Osób Niepełnosprawnych Białystok'2005 Człowiek - Przyroda

W dniu 20 października 2005 roku komisja konkursowa w składzie:

 1. Iraida Kaskiewicz � Dyrektor DPS Białymstoku
 2. Małgorzata Lawda - Kierownik w Podlaskim Oddziale PFRON
 3. Ryszard Saciuk � Kierownik Muzeum Rzeźby A. Karnego
 4. Dariusz Sobociński - artysta plastyk
 5. Krzysztof Broda - nauczyciel
 6. Andrzej Wolski - Zastępca Prezesa Stowarzyszenia NIKE

dokonała oceny prac, które napłynęły na konkurs. Przy ocenie prac brano pod uwagę wartości artystyczne, inwencję twórczą i wrażliwość autora.

Oceny prac dokonano w następujących kategoriach:

 • malarstwo
 • grafika, grafika komputerowa i rysunek
 • rzeźba, rzemiosło artystyczne

W kategorii malarstwo komisja postanowiła przyznać:

 • I miejsce � Rafał Mazurkiewicz ze ŚDS w Lublinie, tytuł pracy; "Adam i Ewa",
 • II miejsce � Grzegorz Bobryk z DPS w Białymstoku tytuł pracy; "Wąsaty",
 • III miejsce - Barbara Zakała z DPS w Białymstoku, tytuł pracy; "Czas na podwieczorek",
 • Wyróżnienie: Katarzyna Sicińska z SOSW w Białymstoku, tytuł pracy; "Kot pasiasty",

W kategorii grafika, grafika komputerowa i rysunek komisja postanowiła przyznać:

 • I miejsce � Agnieszka Karwowska z WTZ UNIKAT w Katowicach, tytuł pracy; "Rowerzystki";
 • II miejsce � równorzędnie: Joanna Kowaliszyn z WTZ w Dąbrowie Górniczej, tytuł pracy "Jestem Żyrafą" oraz Barbara Makiewicz z Olsztyna za cykl holografii,
 • III miejsce � Marek Turkot ze ŚDS w Łomży za cykl litografii,

W kategorii rzeźba, rzemiosło artystyczne komisja postanowiła przyznać:

 • I miejsce � Daniel Demski z WTZ w Augustowie, tytuł pracy "Żaba" � ceramika,
 • II miejsce � Barbara Słucka z WTZ w Augustowie, tytuł pracy "Waza" - ceramika,
 • III miejsce � Andrzej Gronostajski z OSW w Długoborzu, tytuł pracy "Lipowe oblicze" � rzeźba,
 • Wyróżnienie: Ryszard Kulik z DPS Nowa Wieś Ełcka, tytuł pracy "W zgodzie z naturą".

Dodatkowo komisja postanowiła przyznać cztery nagrody.

 1. MOPR Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie za cykl prac malarskich,
 2. Arturowi Limberger z Fundacji Sprawni Inaczej WTZ Żagiel w Gdańsku za rysunek "Zwierzęta Afryki",
 3. Tomaszowi Pleśnikowi ze ŚDS MISERCORDIA w Lublinie za ceramikę "Człowiek przyroda",
 4. Ewie Balsamskiej z WTZ Otwarte Serce z Dąbrowy Górniczej za ceramikę "Słońce".

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród odbyło się dnia 4 listopada 2005 r. o godz. 16.00 w Muzeum Rzeźby A. Karnego w Białymstoku ul. Świętojańska 17

Z poważaniem

Organizatorzy konkursu
Andrzej Wolski i Izabela Żukowska

Zobacz: regulamin konkursu