oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

aut. FSON/dps.pl; dps.pl 26.03.2006

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych

30-320 KRAKÓW, ul.Nowaczyńskiego 1
tel./fax 267-00-99
konto : ING Bank Śląski 68 1050 1445 1000 0022 7938 9890
e-mail : fson@idn.org.pl
internet: http://www.idn.org.pl/fson/


Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych ogłasza

13 ogólnopolski konkurs literacki prozy i poezji dla osób niepełnosprawnych

Tematyka utworów dowolna.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:

 • prozy - nowele, opowiadania, reportaże, eseje - każdy do 5 stron maszynopisu
 • poezji - zestaw do 3 wierszy

Każdy uczestnik konkursu może przesyłać tylko po jednym zestawie prozy lub poezji.

Utwory oznaczone godłem, w 3 egzemplarzach (w miarę możliwości również na dyskietce), należy przesłać do 31 maja 2006 roku (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Do przesyłki należy dołączyć kopertę z tym samym godłem zawierającą: imię i nazwisko, adres, rok urodzenia, grupę inwalidzką, rodzaj niesprawności.

Podziału nagród dokona profesjonalne jury.

Fundacja zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w prasie i wydawnictwach pokonkursowych.

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania)


Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych zaprasza do wzięcia udziału

w IX Międzynarodowym Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Regulamin IX Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych

Organizator: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych
tel/fax (012) 267-00-99; (012) 636-85-84; 0605-239-550;
e-mail: fson@idn.org.pl;
internet: www.idn.org.pl/fson

 1. Cel Biennale:
  Celem Biennale jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób niepełnosprawnych.
 2. Warunki konkursu:
  W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne uprawiające twórczość plastyczną.
  Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
 • dzieci i młodzież (urodzeni po 1 stycznia 1989 roku)
 • dorośli

  Konkurs dla dorosłych odbywa się w dwóch dyscyplinach:

 • malarstwo
 • grafika i rysunek

  Temat i technika prac są dowolne.

  Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu do 3 prac w każdej kategorii.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

W pierwszym etapie należy wysłać kartę uczestnictwa (nie należy przysyłać prac) zawierającą:

 • dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, wykształcenie, informację o rodzaju niepełnosprawności lub choroby, informację o przebiegu działalności twórczej)
 • zdjęcie pracy formatu 13x18 cm (lub wydruk komputerowy)
 • opis pracy (tytuł, format, technika, rok wykonania)

W przypadku zgłoszenia 3 prac należy przysłać do każdej pracy oddzielny egzemplarz karty uczestnictwa z fotografią.

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń na adres: Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych, 30-336 Kraków ul. Nowaczyńskiego 1 upływa z dniem 15 maja 2006 roku.

Jurorzy z przewodniczącym profesorem Adamem Wsiołkowskim - prodziekanem wydziału malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na podstawie nadesłanych zgłoszeń wybiorą prace do drugiego etapu konkursu.

Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu (o czym zostaną powiadomieni) powinni przesłać oryginały prac plastycznych. Jury oceni nadesłane prace - przyzna nagrody i wyróżnienia.

Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny.

 1. Nagrody Pierwszy etap uhonorowania - wybór prac do drugiego etapu konkursu.
  Drugi etap - przyznanie nagród i wyróżnień.
  Prace nagrodzone i wyróżnione pokazane zostaną na wystawie pokonkursowej.
 2. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zatrzymania nagrodzonych i wyróżnionych prac, proszą również innych twórców o darowanie swoich dzieł dla wzbogacenia Kolekcji Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych, utworzonej przed kilku laty przez Fundację.

Udział w konkursie stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac konkursowych w kraju i za granicą.

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac w prasie, katalogu Biennale oraz wydawnictwach pokonkursowych.

REGULAMIN BIENNALE (do pobrania)