oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Dashofer; dps.pl 13.11.2006)

 

Zapraszamy do podzielenia się autorskimi rozwiązaniami, jakie stosowane są w Państwa placówkach czy społecznościach lokalnych. Ogłaszamy konkurs na ciekawą inicjatywę – projekt z tego zakresu – już realizowany lub możliwy do realizacji w przyszłości.

KONKURS:

W jaki sposób działasz niestandardowo na rzecz osób wykluczonych społecznie?

Uczestnicy:

Zapraszamy do udziału kierowników instytucji pomocy społecznych, pracowników socjalnych i innych osób zawodowo zajmujących się pomocą.

Główna nagroda:

2000 zł!

Terminy:

Prace konkursowe można przesyłać do dnia 30 stycznia 2007r. Wyniki wraz z listą osób nagrodzonych zostaną ogłoszone w marcowym wydaniu miesięcznika "Poradnik socjalny", a także dnia 7 marca na stronie: www.dashofer.pl

Kryteria konkursu:

Nadsyłane rozwiązania powinny być przede wszystkim praktyczne i oryginalne. Podstawowym kryterium oceny będzie uzasadnienie ich przydatności, krótki opis celowości danego projektu. Prace ocenione zostaną przez zespół ekspertów. Ocenione zostaną tylko te projekty, które będą związane z głównym tematem konkursu, czyli działaniem na rzecz osób wykluczonych społecznie.

Wymogi:

 1. Wybór projektu zależy od Państwa pomysłowości - może być już zrealizowany lub możliwy do realizacji. Nie są potrzebne formalne potwierdzenia. Liczy się sam świetny i możliwy do realizacji pomysł.
 2. Można przesłać maksymalnie 2 projekty.
 3. Grupy osób, dla których będzie przygotowany projekt można wybrać samodzielnie.
 4. Opis projektu przygotowany według następującego schematu projektowego:
 • Tytuł
 • Opis zadania max. 2 strony A4
 • Cel główny, cele szczegółowe
 • Harmonogram wdrażania
 • Rezultaty
 • Przewidywane koszty
 • Skąd wziąć pieniądze na realizację projektu? - źródło finansowania byłe lub planowane
 • Skąd pomysł na projekt?
 • Informacje dodatkowe
 1. Opracowane narzędzia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia (na odwrocie) należy przesyłać pocztą na adres: Wydawnictwo Verlag Dashofer, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs – wykluczenie społeczne"
 2. Prace można przesyłać także drogą elektroniczną (w formacie Word) po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego tutaj...
 3. Szczegółowy regulamin dostępny jest tutaj...

Nagrody:

 • Główna nagroda w konkursie: 2000 zł oraz publikacja nagrodzonego projektu na łamach miesięcznika "Pracownik socjalny"
 • 2 miejsce: 1000 zł oraz publikacja nagrodzonego projektu na łamach miesięcznika "Pracownik socjalny"
 • 3 – 5 miejsce: prenumerata roczna miesięcznika "Pracownik socjalny” oraz prezentacja projektu na łamach naszych publikacji

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Przejdź do szczegółów konkursu: www.dashofer.pl

Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o.
Senatorska 12
00-082 Warszawa

www.dashofer.pl