oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl 16.04.2008)

 

Realizatorami projektu "Integracja = Akceptacja"  są trzy organizacje: z Polski (Stowarzyszenie Kulturalne "VIVA ART" z Elblaga), Rosji ("Ruczejok" z Zielonogradska) i z Niemiec  ("Ohne Barrieren" z Rostocku). Wszystkie organizacje partnerskie działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Każda z organizacji ma już swoje, wypracowane doświadczenia w tym zakresie, którymi będzie się dzielić z pozostałymi partnerami. Istotnym aspektem realizowanego projektu jest fakt, że każdy z partnerów ma coś do zaoferowania. Niemiecka strona przedstawi wypracowany i sprawdzony model działań na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, polski partner również przedstawi sukcesy w tym zakresie wypracowane na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak również nowatorskie metody pracy z osobami niepełnosprawnymi. Partner rosyjski podzieli się swoimi już wypracowanymi metodami.Działania nasze ukierunkowane są na rehabilitację społeczną. Zakładamy w poszczególnych działaniach udział dużej liczby osób sprawnych (wolontariusze, społeczność lokalna w krajach partnerów).

Projekt umożliwi:

  • rozszerzenie oddziaływań na otwarte społeczeństwo,
  • promocję twórczości artystycznej środowiska osób niepełnosprawnych,
  • przełamywanie barier społecznych , zmianę sposobu postrzegania osób niepełnosprawnych poprzez ich możliwości, a nie ograniczenia.

Cele projektu  realizowane będą poprzez następujące działania:

  • specjalistyczne wizyty studyjne w Elblągu (pl), Rostocku (de) i Zielonogradsku (ru)
  • szkolenie w Elblągu (pl) dla liderów organizacji pozarządowych, pracowników administracji oraz instytucji działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej (z nastawieniem na osoby niepełnosprawne)
  • wsparcie rodzin z młodzieżą niepełnosprawną poprzez zorganizowanie aktywnych form zajęć integracyjno – terapeutycznych (integracyjny plener plastyczny w Rostocku (de) i Zielonogradsku (ru).

Projekt realizowany jest przez 8 miesięcy -  do końca października 2008 r.

Najbliższe działanie:

Polsko-rosyjsko-niemiecki plener artystyczny oraz wizyta studyjna terapeutów w Rostocku w dniach od 21 do 27 kwietnia 2008 r.

Partnerem w realizacji tego działania ze strony polskiej jest Centrum Kultury i Wspólpracy Miedzynarodowej "Światowid" w Elblągu.

Projekt dofinansowano ze środków Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Roberta Boscha w ramach Programu "Partnerstwo Inicjatyw Społecznych".

Kontakt:

Centrum Kultury i Wspólpracy Międzynarodowej "Światowid"

Pl. Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

tel.055 611 20 65, fax. 611 20 60

e-mail: teresa.miloszewska@swiatowid.elblag.pl

internet: http://www.swiatowid.elblag.pl