oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. ma.w - Nowiny Raciborskie 2.12.2008; dps.pl 2.12.2008)

W gminie Rudnik brakuje usług pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania. Stacja Opieki Caritas kosztowałaby gminę ponad 100 tys. zł rocznie. Na miejscu zyskaliby opiekę obłożnie chorzy, którymi teraz zajmują się Domy Pomocy Społecznej.

Ewa Nowak z OPS wyliczyła, że gmina aktualnie wydaje zbliżone kwoty na opiekę nad obłożnie chorymi, których kieruje do DPS-ów. – Emeryt oddaje tam 500 zł, przy emeryturze w wysokości 700 zł. Resztę kosztów pobytu, do kwoty 2200 zł, płaci gmina. Wystarczy przemnożyć 1700 zł przez 6 osób, jakie wymagają takiej opieki na ziemi rudnickiej – przedstawiła urzędniczka.

Radni wysłuchali tej propozycji, nie podejmując żadnej decyzji.

 

więcej...