oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Po jednej z pierwszych publikacji w prasie, że budujemy bazę danych i poszukujemy osób pragnących pełnić funkcję rodzin zastępczych, zgłosili się do nas małżonkowie, którzy dzisiaj, po pół roku starań, stanowią rodzinę dla czwórki dzieci - cieszą się pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Polityka społeczna, dotycząca rodzin zastępczych, zmierza do tego, aby jak najwięcej dzieci umieszczać w rodzinach, a nie w domach dziecka. Podobny nabór przeprowadzany jest w Tczewie po raz pierwszy. Pierwszeństwo w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej mają co prawda osoby spokrewnione z dzieckiem lub wskazane przez rodziców dziecka, ale tylko wówczas, jeżeli dają gwarancję poprawy jego sytuacji.

Rodzinę zastępczą 9 lat temu stworzyli państwo Kussowscy.

- Po rodzinnej tragedii wspólnie z mężem i naszymi dziećmi nie zastanawialiśmy się nawet przez chwilę i postanowiliśmy Anię i Kamilka wziąć do siebie - powiedziała nam Barbara Kussowska. - Dzisiaj tworzymy zgraną siedmioosobową rodzinę i żyje się nam dobrze.

Bywa jednak, że rodzina spokrewniona nie spełnia wymagań i zaleca się, aby dziecko zmieniło znane mu środowisko. Pomóc temu ma budowa bazy danych rodzin chętnych do roli zastępczej.

- Właściwie stale w naszej placówce mamy dzieci, które kwalifikują się do adopcji - mówi Lucyna Rinc, pedagog z tczewskiego Domu Dziecka. - Niestety, pojedynczych jest niewiele. Zdecydowaną większość stanowią rodzeństwo. A te tworzą rodzinę, co już staje się problemem do adopcji.

Joanna Szoła główny specjalista ds. rodzin zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie - Ciągle szukamy nowych rozwiązań. Rodziny zastępcze są jednym z nich. Zależy nam szczególnie na osobach zdecydowanych stworzyć dom dzieciom, bez jakichkolwiek warunków wstępnych, jak np. że musi to być dziewczynka i to jeszcze w określonym wieku. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej rodzin zechciało stworzyć dom dzieciom pokrzywdzonym przez los. I aby zrobiły to z potrzeby serca. Chęć stworzenia dziecku w zastępstwie rodzinnego domu powinna być świadomym i przemyślanym wyborem.