oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Ewa Zawadzka - MEDI 3/2010; dps.pl 10.06.2011)

 

Ewa Zawadzka - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Ostoja"

 

Decyzja o utworzeniu Domu Pomocy Społecznej „Ostoja" w dzielnicy Gdańsk - Stogi zapadła w 1994 roku. Był to pierwszy podlegający samorządowi gminnemu dom pomocy społecznej przeznaczony dla 48 osób starszych.

 

Jeszcze w latach dziewięćdziesiątych domy pomocy społecznej miały złą opinię, kojarzyły się z przytułkami i całkowitą izolacją. Dlatego też Dom „Ostoja" od samego początku postawił sobie ambitne wyzwanie - pokazanie nowego oblicza starości i Domu jako miejsca, gdzie można czuć się bezpiecznie, znaleźć spokój, miłość i radość życia. Poprzez zmiany w sposobie zarządzania postanowiono wpłynąć na sposób myślenia mieszkańców.

 

Dom czekały gruntowne zmiany, które rozpoczęły się od poprawy warunków bytowych. W 2001 roku zapadła decyzja o rozbudowie i modernizacji, gdyż ówczesny budynek dwukondygnacyjny (wydzielona część żłobka) nie był przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Trudny okres remontu zakończył się sukcesem. Niezapomniany w pamięci mieszkańców i pracowników pozostał dzień przeprowadzki. Do dyspozycji seniorów zostały oddane nowe przestrzenne pokoje, kawiarenka, sale terapeutyczne i ułatwiająca przemieszczanie się winda. W rezultacie budynek w 2006 roku został laureatem konkursu „Miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym".

 

Uczestniczenie seniorów w życiu środowiska lokalnego było utrudnione z uwagi na zły stan zdrowia i ograniczone możliwości ruchowe. Odwrócono więc sytuację i zaczęto stopniowo przyciągać społeczność lokalną do mieszkańców. Efektem tych działań było utworzenie dla 35 osób Dziennego Domu Pomocy. W Dziennym Domu praca terapeutyczna była skierowana na integrację i aktywizację osób starszych, co umożliwiało nawiązywanie nowych kontaktów towarzyskich i przyjaźni.   Poprzez  organizację koncertów, wystaw i festynów nastąpiła pełna integracja nie tylko z seniorami, ale również z dziećmi i młodzieżą.

 

Podopieczni Domu wraz z wolontariuszami z pobliskiego gimnazjum utworzyli zespół muzyczny „Retro", którego śpiew do dziś uświetnia wiele dzielnicowych uroczystości. Programy artystyczne przygotowywane na specjalne okazje dostarczają wiele wzruszeń zarówno wykonawcom, jak i odbiorcom.

 

Podczas współpracy ze środowiskiem lokalnym zauważono problem zabezpieczenia opieki dla osób starszych w sytuacji, gdy członkowie rodziny takiej opieki czasowo nie mogą sprawować (wyjazd do sanatorium, konieczność leczenia lub po prostu urlop). W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby na bazie Domu utworzono trzy dodatkowe miejsca czasowego pobytu. Rodzina została odciążona, a nie wyręczona z obowiązku opieki, natomiast osoba starsza uzyskała możliwość skorzystania z pobytu całodobowego dwa razy w roku.

 

Działalność placówki otwarta na środowisko przyciągała również „młodszych" seniorów, pełnych energii i własnych pomysłów. Dla nich również przygotowano konkretną ofertę i w 2006 r. utworzono Klub Seniora „Ostoja". Osoby ze środowiska lokalnego, zrzeszone w Klubie, uzyskały możliwość korzystania z pomieszczeń Domu i organizowania w nich spotkań integracyjno-edukacyjnych. Klubowicze realizują własne pomysły i są łącznikiem ze środowiskiem lokalnym. Członkowie Klubu mają plany bardzo ambitne, nie tylko chcą organizować sobie życie poprzez miłe spędzanie czasu, ale też chcą dbać o porządek w swojej dzielnicy i sami rozwiązywać jej problemy.

 

Celem zwiększenia bezpieczeństwa i skuteczności w poruszaniu się w sieci instytucji pomocowych utworzono Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie. Zadaniem Punktu jest udzielanie „pierwszej pomocy" seniorowi w sytuacjach kryzysowych (ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej), w tym organizacja nieodpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej.

 

W wyniku przeprowadzonych zmian i przejęcia nowych funkcji, w 2009 roku, na bazie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja" powstało Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym. Organizacyjnie Centrum połączyło wszystkie zadania realizowane dodatkowo na rzecz środowiska lokalnego.

 

Zadaniem Centrum jest przede wszystkim zwiększenie oferty pomocowej dla osób starszych oraz ich rodzin poprzez działania:

» wspierające seniorów - Dzienny Dom Pomocy i Klub Seniora „Ostoja"

» informacyjno-konsultacyjne oraz poradnictwo w sytuacjach kryzysowych -Punkt Informacji oraz Pomocy w Kryzysie

» wspierające rodziny opiekujące się swoimi bliskimi - miejsca czasowego pobytu

»opiekuńcze, edukacyjne oraz terapeutyczne dla dzieci - wypoczynek w miejscu zamieszkania - w ramach projektu „Dziadek i babcia z półkolonii"

 

Z uwagi na potrzeby środowiska lokalnego Dom realizował wiele programów i projektów, a na szczególną uwagę zasługuje projekt dożywiania dzieci z najuboższych rodzin dzielnicy (w wolne soboty i święta). Przez pół roku z ciepłych posiłków korzystało ok. 100 dzieci w różnym wieku. Mieszkańcy dzielnicy i właściciele sklepików przekazywali produkty żywnościowe, które podopieczni Domu pod nadzorem specjalistów przetwarzali na gotowe obiady. Działania związane z przygotowywaniem obiadów dla dzieci miały wymiar zarówno integracyjny, jak i terapeutyczny.

 

Aktywność seniorów wykorzystano również przy realizacji następnego wieloletniego projektu skierowanego do dzieci pt. „Dziadek i babcia z półkolonii". Ideą przedsięwzięcia była nie tylko organizacja czasu wolnego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, ale również aktywizacja mieszkańców Domu. Poprzez włączenie seniorów w realizację poszczególnych zadań projektu, seniorzy uzyskali niezwykłą możliwość pełnienia dawnych ról społecznych, tj. dziadków.

Wielkim powodzeniem cieszył się roczny projekt pt. „Moda i styl seniora".

 

Jego głównym celem było zaakcentowanie sylwetki seniora aktywnego, pozbawionego kompleksów. W projekcie brali udział podopieczni Domu oraz seniorzy z Klubu Seniora "Ostoja" W ramach przygotowań odbył się roczny cykl zajęć aktywizująco-terapeutycznych, organizowane były warsztaty integracyjne, terapeutyczne, psychologiczne (m. in. na temat radzenia sobie ze stresem), choreograficzno-ruchowe oraz wizażu i stylizacji.

 

 Szczególnie istotne było znaczenie terapeutyczne przedsięwzięcia, już od samego początku jego realizacji. Osoby starsze miały możliwość oswojenia się z wystąpieniami publicznymi, a przez to wzmocnienia poczucia własnej wartości, poszukania mocnych stron i spojrzenia na swoje ograniczenia i możliwości z innej perspektywy. Ważnym elementem przygotowań do pokazu mody było nawiązanie kontaktów z firmami i instytucjami, które wspomogły tę inicjatywę. Wydarzenia, takie jak sesja fotograficzna do folderu promującego imprezę czy wywiady dla mediów niejednokrotnie zmieniały sposób patrzenia seniorów na problemy życiowe. W drugiej części projektu zaplanowano pokaz mody dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ważne było zwrócenie uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie wygody i funkcjonalności strojów z jednej strony, z drugiej zaś - stworzenie możliwości wyrażenia siebie poprzez ubiór i wygląd zewnętrzny.

 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja" zapewnia swoim mieszkańcom nie tylko wysoki poziom usług zgodnie z obowiązującymi standardami, ale również w oparciu o ideę integracji i partnerstwa włącza się aktywnie w życie dzielnicy. Utrzymuje ścisłe kontakty z partnerami oraz inicjuje działania na rzecz środowiska lokalnego, tym samym stał się ważnym ogniwem integrującym sieć lokalnych instytucji.

 

Przypisy i bibliografię znaleźć można tylko w papierowej wersji artykułu zamieszczonej w MEDI