oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Mieszkańcy Murowanej Gośliny powołali do życia Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Na spotkanie założycielskie przybyło około pięćdziesiąt osób.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, nauczyciele, prawnicy, przedstawiciele władz samorządowych, a także prawnicy i księgowi � wszyscy ci ludzie postanowili zjednoczyć swoje siły, by dopomóc niepełnosprawnym.

Jak dotąd w gminie Murowana Goślina tego rodzaju Stowarzyszenie nie działało. Nie do końca wiadomo też ile osób niepełnosprawnych mieszka w gminie. Pierwszym problemem z jakim boryka się większość tego rodzaju stowarzyszeń to brak siedziby.

- Stowarzyszenie będzie mogło korzystać z pomieszczeń znajdujących się w szkołach. Znajdzie się tam zarówno miejsce na biuro stowarzyszenia jak i na zajęcia dla dzieci i młodzieży. W szkołach mamy specjalne wręcz pomieszczenia z wyposażeniem odpowiednim do rehabilitacji � mówi Tomasz Łęcki, burmistrz miasta i gminy.

- Pomysł założenia Stowarzyszenia powstał po wizycie u mnie starszej kobiety � babci niepełnosprawnej dziewczynki. Pani ta opowiadała jaką to radością było dla jej wnuczki uczestnictwo w wycieczce organizowanej dla dzieci z gminy. Z rozmowy z tą kobietą zrozumiałam też, że rodziny w których są osoby niepełnosprawne są samotne w swoich staraniach o środki niezbędne dla rehabilitacji chociażby � mówi Ewa Pomin, inicjatorka założenia Stowarzyszenia. Przykładem pomocy jakiej ludzie udzielają rodzinom osób niepełnosprawnych jest choćby zamiana mieszkań jakiej dokonano niedawno w Murowanej Goślinie.

- W ubiegłym roku syn uległ wypadkowi. A że mieszkaliśmy na II piętrze zastanawialiśmy się nad możliwością zamiany mieszkania. Dałem nawet ogłoszenie. Nie dało to efektu, ale znajomy mieszkający w tym samym bloku właśnie na piętrze zgodził się zamienić z nami. Jesteśmy w trakcie przeprowadzki � mówi Waldemar Twardowski.