oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

PROJEKT

Oddziału III dla osób z problemem alkoholowym

Oddz. III

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rędzińska 66/68
54-106 Wrocław

Autorzy projektu:

 • mgr Renata Kobus
 • Klaudia Talaga

Konsultant projektu:

Małgorzata Antoniszyn

1. Wstęp

Oddział III znajdujący się na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej powstał z dniem 1 czerwca 2002r. Przeznaczony jest dla osób z problemem alkoholowym. Uzależnienie od alkoholu, czyli alkoholizm jest to choroba, która zaczyna się i rozwija podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby. Polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych, co doprowadza do wytworzenia się fizycznej i psychicznej zależności. Alkohol zaczyna panować nad życiem człowieka, staje się ważniejszy niż cokolwiek innego. Przewodnią myślą działania oddziału jest przywrócenie jednostki do prawidłowego i zdrowego funkcjonowania w społeczeństwie.

2. Cel

Celem powstania i funkcjonowania oddziału III jest dążenie do zmiany obecnej sytuacji, w której znajdują się Domy Pomocy Społecznej. W domach tych przebywają osoby zakłócające swoim zachowaniem spokój innym mieszkańcom. Oddział ten pozwoli pomóc ludziom zagubionym, samotnym dla których jedyną ucieczką jest kolejna porcja alkoholu. Aby temu zapobiec chcemy zapewnić całodobową opiekę na oddziale, aby dać mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Jesteśmy na etapie współpracy z Niepublicznym Ośrodkiem Terapii i Uzależnień od Alkoholu z Legnicy. Naszym nadrzędnym celem jest usprawnienie współpracy między personelem a mieszkańcami oraz ich pełne zaangażowanie w życie i funkcjonowanie oddziału.

3. Odpowiedzialni

Projekt jest własnością oddziału III Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rędzińskiej 66/68 we Wrocławiu.

Skład grupy:

 • mgr Renata Kobus
 • Klaudia Talaga

4. Grupy celowe

 1. Mieszkańcy MZDPS (z problemem alkoholowym)
 2. Pracownicy oddziału III DPS ul. Rędzińska 66/68
 3. Pracownicy z Niepublicznego Ośrodka Terapii i Uzależnień

  Ad. 1.

Projekt skierowany jest do mieszkańców z problemem alkoholowym mieszkających na oddziale III.

Ad.2.

Na oddziale III zatrudnieni są:

 • pedagog - Klaudia Talaga
 • kierownik zespołu terap.-opiek. - mgr Renata Kobus
 • pielęgniarki
 • opiekunowie
 • pokojowe

W projekcie wezmą udział psycholog - mgr Aneta Guettner oraz kadra kierownicza i wszyscy pracownicy domu, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w realizacji projektu.

Ad.3.

 • Psychoterapeuta uzależnień - mgr Bernard Dawicki
 • Terapeuta uzależnień - Janusz Gąsowski
 • Lekarz psychiatra - Adam Snopek.

5. Cele nadrzędne

 1. Stworzenie warunków do wprowadzenia projektu.
 2. Szkolenie kadry.
 3. Rozpoczęcie działań.

6. Etapy działania

 1. Spotkanie informacyjne dotyczące tematu i idei projektu z:
  • personelem (dnia 1.07.2002)
  • mieszkańcami (data do ustalenia - pierwsza połowa lipca)
 2. Rozmowy indywidualne z pracownikami i mieszkańcami przeprowadzane przez autorów projektu (proces ciągły).

7. Środki finansowe

Będziemy potrzebować funduszy na:

 • malowanie całego oddziału (praca w toku)
 • wymianę wykładzin dywanowych na PCV
 • remont dwóch łazienek celem przysposobienia do potrzeb mieszkańców
 • zaopatrzenie w niezbędne meble:
  • łóżka
  • szafy
  • szafki przyłóżkowe
  • krzesła
  • pościel:
  • ręczniki
  • pidżamy
  • koce
  • materace
  • poduszki
  • kołdry
  • inne rzeczy:
   • telewizory
   • video

Zasoby ludzkie

Personel zatrudniony obecnie na oddziale III:

 • pedagog
 • kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego
 • pielęgniarki - 3 osoby
 • opiekunowie - 2 osoby
 • pokojowe - 3 osoby

Dla zapewnienia pełnej 24 godzinnej opieki na oddziale, samodzielnego jego funkcjonowania przewidziane byłyby:

 • pielęgniarki - 4 osoby
 • opiekunowie - 3 osoby (1 dodatkowy etat)
 • pokojowe - bz

Zakładamy w przyszłości w miarę możliwości personel wyłącznie męski (zarówno pielęgniarze jak i opiekunowie). Zwiększoną liczbę kadry motywujemy możliwością zachorowania pracowników lub planowanymi urlopami, co uniemożliwiłoby wówczas zapewnienie całodobowej opieki.

 • pensjonariusze - 21 osób obecnie zamieszkujących oddział. Przewidujemy 33 miejsc.

Posiadane środki

Oddział III jest budynkiem wolnostojącym, 2 kondygnacyjnym. Parter dostosowany jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd). Łazienki również są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na oddziale jest 14 pokoi:

 • Parter: 7 pokoi mieszkalnych - 3 osobowych
 • Piętro: 7 pokoi mieszkalnych - 5 pok. - 3 os.; 2 pok. - 2 os.

Ogółem oddział liczy miejsc - 33.

Na parterze jest dyżurka, sala terapeutyczna (w planie), pomieszczenie gospodarcze, 3 łazienki ( 1 wymagająca kapitalnego remontu), 2 WC.

Na piętrze jest pokój socjalny (pedagog i kierownik zespołu terapeutyczno - opiekuńczego, 1 WC, 1 łazienka (montaż natrysku w planie), pomieszczenie gospodarcze.

W planach mamy przebudowę pokoju 17 i 17a ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Planujemy również przystosować pokój 14a dla mieszkańców. Obecnie zajęcia terapeutyczne odbywają się w pokoju 14a do czasu przygotowania pokoju 1a na Parterze do terapii. (patrz plan budynku I piętra - załącznik nr III, str. 21).

8. Formy oddziaływań resocjalizacyjnych

 1. Oferta programowa złożona przez Niepubliczny Ośrodek Terapii i Uzależnień dla Alkoholików. W każdy wtorek i czwartek w godzinach 1530 - 1730 spotkania dla mieszkańców. 2 razy w miesiącu szkolenia dla personelu.
 2. Zajęcia pedagogiczno - psychologiczne:
  1. zajęcia z terapii zajęciowej .
  2. rozmowy indywidualne ukierunkowane na wsparcie mieszkańca.
  3. Organizowanie wolnego czasu:
   • projekcja filmowa (filmy edukacyjne i inne)
   • towarzyszenie podczas spacerów i wyjazdów poza teren domu
   • organizowanie imprez integracyjnych wew. oddziału:
    • wycieczki rekreacyjne
    • wycieczki po mieście (Ogród Botaniczny, Zoologiczny, Ostrów Tumski)

9. Regulamin

W czerwcu 2002 roku został powołany Regulamin wewnętrzny oddziału III uwzględniający specyfikę Problemu Alkoholowego (załącznik nr II, str. 19).

Załączniki

I. Procedury:...............................................................................14

 1. Procedura przy zgonie mieszkańca oddz. III.............14
 2. Procedura przy zakłóceniu ciszy i spokoju przez mieszkańca oddz. III..................................................15
 3. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się mieszkańca oddz. III.........................16
 4. Procedura rekwirowania napoi alkoholowych na oddz. II......................................................................17
 5. Procedura stosowania kaftanu bezpieczeństwa na oddz. III......................................................................18

II. Regulamin.............................................................................19

III. Plan budowy budynku.........................................................20

1. Plan Parteru........................................................................20

2. Plan Piętra..........................................................................21


Informacja o projekcie oddziału dla osób z problemem alkoholowym - więcej...