oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Z dniem 1 czerwca 2002 na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul Rędzińskiej wchodzącego w skład Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu, powstał oddział przeznaczony dla osób-mieszkańców DPS z problemem alkoholowym. Był to pomysł Kierownika ds. Standardów i Poprawy Jakości Usług /softkart/, odpowiedzialnego za całość opieki i metodologii wspierania mieszkańców w ramach Miejskiego Zarządu Domów Pomocy Społecznej.

Celem tworzenia nowego oddziału była potrzeba i chęć zmiany obecnej sytuacji, w której znajdują się Domy Pomocy Społecznej. W domach tych przebywają osoby nadużywające alkohol, zakłócające spokój innym mieszkańcom . Dodatkowym argumentem utworzenia nowego oddziału jest chęć wspieranie mieszkańców niedostosowanych społecznie Są to osoby uciążliwe dla otoczenia , ale jednocześnie osoby zagubione , samotne ,które wymagają szczególnej uwagi i pomocy .

Nadrzędnym celem jest usprawnienie współpracy między personelem a mieszkańcami oraz ich pełne zaangażowanie w życie i funkcjonowanie oddziału. Kierownikiem zespołu terapeutyczno - opiekuńczego została Pani Renata Kobus , mgr pedagogiki o specjalizacji resocjalizacja .

Zapewniona została całodobowa opieka osób zatrudnionych na oddziale /pielęgniarki , opiekunowie , pokojowe/ dzięki czemu mieszkańcy mają zapewniony wszelki zakres usług i poczucie bezpieczeństwa .Ponadto na oddziale funkcjonuje zespól specjalistów , których zadaniem jest organizowanie czasu wolnego i prowadzenia różnych form terapii :

 • pedagog 1 etat
 • pracownicy z Niepublicznego Ośrodka Terapii i Uzależnień z Legnicy :
  • psychoterapeuta uzależnień
  • terapeuta uzależnień ,
  • lekarz psychiatra .

Celem zajęć terapeutycznych jest przede wszystkim nauczenie mieszkańców utrzymania abstynencji oraz doprowadzenie do jak najszybszego ich uspołecznienia. Przewidziane są również szkolenia dla personelu umożliwiające nawiązywanie prawidłowego kontaktu z mieszkańcami.

Organizowany jest następujący zakres usług:

 • USŁUGI BYTOWE; zapewnione miejsce zamieszkania, pokoje wyposażone standardowo. Przewidziane są miejsca rotacyjne ; pobyt na oddziale będzie trwał minimum 6 m-cy. Mieszkaniec ma prawo powrotu do macierzystego domu pomocy społecznej po osiągnięciu właściwych rezultatów terapeutycznych.
 • USŁUGI ŻYWIENIOWE;posiłki spożywane na stołówce w budynku głównym. W przypadku usług porządkowych prowadzone są działania zmierzające do aktywizacji i samodzielności mieszkańców w tym zakresie.
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE; zapewniona jest niezbędna pomoc ze strony personelu w zachowaniu higieny osobistej oraz korzystanie z opieki medycznej lekarskiej i pielęgniarskiej.
 • USŁUGI WSPOMAGAJĄCE; dzięki zatrudnionej grupie specjalistów stopniowo są wprowadzane różnorodne formy terapii w zakresie uspołecznienia i resocjalizacji mieszkańców.

W czerwcu 2002 został powołany Regulamin Porządkowy oddziału III uwzględniający specyfikę problemu alkoholowego

Ideą oddziału jest stworzenie kompleksowego systemu usług medycznych oraz socjalno-terapeutycznych.

W dniu 19 VIII z usług oddziału III korzystało 22 mieszkańców w systemie stacjonarnym - w najbliższym czasie przewiduję świadczenie usług terapeutycznych dla pozostałych mieszkańców MZDPS w formie dojazdowej. Myślę że jest to jedna z niewielu konkretnych inicjatyw wychodzących naprzeciw problemom Domów Pomocy Społecznej.

Zaznaczam że jest to projekt autorski będący własnością MZDPS.

Z uśmiechem na twarzy:

Kierownik ds. Standardów i Poprawy Usług MZDPS
Wrocław
Robert Pawliszko /softkart/

Projekt oddziału dla osób z problemem alkoholowym - więcej...