oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Krystyna Berdyńska - MEDI 3/2011; dps.pl 17.01.2012)

          

 

 

Krystyna Berdyńska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie jest przeznaczony dla 129 mieszkańców w wieku podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorych. Koncepcja pielęgnacji i opieki realizowana w DPS w Bornem Sulinowie opiera się na założeniu, że najważniejszym aspektem w planowaniu opieki długoterminowej jest rozpoznanie potrzeb mieszkańca oraz stworzenie warunków do jego wszechstronnej aktywizacji.

 

U podstaw takiego podejścia leży przekonanie, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, stanu, przekonań, statusu materialnego, osobistej historii życiowej, ma zasoby, które pozwalają na ciągły rozwój i kompensację utraconej sprawności.

Ideę permanentnego rozwoju mieszkańca przekładamy w praktyce na:

 • zdobywanie nowych umiejętności, m.in.: obsługi komputera, korzystania z komunikatorów GG, SKYPE, uprawiania sportu wirtualnego, przyrządzania potraw z egzotycznych kuchni świata, umiejętności gry aktorskiej i śpiewu, uprawiania roślin;

 • pogłębianie wiedzy nt.: historii miasta i okolic, profilaktyki i postępowania w przewlekłych chorobach somatycznych, bioróżnorodności roślin leśnych i ogrodowych;

 • utrzymanie sprawności fizycznej poprzez: codzienną poranną gimnastykę, rehabilitację w Centrum Rehabilitacji Chorych na SM, propagowanie wśród mieszkańców nowych form ruchu, takich jak: Nordic Walking;

 • budzenie i rozwijanie wrażliwości artystycznej poprzez: udział w zajęciach terapii, organizowanie cyklicznych plenerów malarskich i wystaw artystów plastyków zaprzyjaźnionych z domem, organizowanie plenerów fotograficznych;

 • pogłębianie wrażliwości na piękno poprzez: malowanie pokoi mieszkańców na pastelowe, „ciepłe" kolory, zagospodarowywanie kącików wypoczynkowych i tzw. aneksów kuchennych w taki sposób, by przypominały mieszkańcom atmosferę

 • domów rodzinnych, zagospodarowywanie przestrzeni wokół domu.

 

Priorytetową sprawą w rozwoju mieszkańca jest „bycie w relacjach" interpersonalnych. Dlatego tak organizujemy pracę z mieszkańcami, by było jak najwięcej okazji do nawiązywania kontaktów międzyludzkich na wielu płaszczyznach, z osobami z różnych środowisk i w różnym wieku, a w szczególności z osobami spoza domu. Takie poszerzanie kontaktów wzmacnia samoocenę, zapobiega izolacji i prowadzi do lepszego samopoczucia i prawidłowego funkcjonowania.

Zamierzone rezultaty osiągamy m.in. poprzez:

 • włączenie wolontariuszy do codziennej pracy domu,

 • realizację projektu „Borneńska Akademia Seniora" (2009-2010 r.), w którym uczestniczyli seniorzy z tzw. "miasta", nasi mieszkańcy i młodzież - w sumie 160 osób,

 • organizację cyklicznych imprez integracyjnych dla seniorów z miasta i gminy Borne Sulinowo oraz seniorów z zaprzyjaźnionych DPS-ów.

 

Personalistyczny model opieki w naszym domu ma też wyraz w działaniach kompensujących utraconą sprawność. Przyjmujemy założenie, że osoba niepełnosprawna nie jest niesamodzielna i jak długo jest to możliwe, stymulujemy naszych mieszkańców i ich rodziny do aktywności. W tym ustawionym procesie opieki aktywizacyjnej mamy na uwadze trzy etapy, które można skrótowo zamknąć w stwierdzeniach: 1. za pacjenta, 2. z pacjentem, 3. obok pacjenta.

Naszym celem jest doprowadzić naszego mieszkańca do etapu trzeciego, tj. do samodzielności, niezależności, samostanowienia.

 

Sprzymierzeńcami w realizacji tego celu w naszym domu są:

 • przestrzeń, z której korzystają mieszkańcy; przestronne korytarze, windy, dobre rozwiązania komunikacyjne wewnątrz domu oraz na zewnątrz, brak barier architektonicznych w pokojach mieszkalnych i łazienkach, tzw. „odboje" na ścianach korytarzy ułatwiające poruszanie się,

 • sprzęt ułatwiający poruszanie się, wspomagający samoobsługę

 • identyfikatory z danymi adresowymi domu dla mieszkańców z demencją,

 • sklepik wewnątrz domu,

 • sprzęt AGD na segmentach,

 • techniki (metody) dopasowane do indywidualnych potrzeb mieszkańca, np.: aktywizacja mieszkańców leżących, opieka nad osobami cierpiącymi na demencję,

 • ćwiczenia w zakresie komunikacji,

 • współpraca z rodziną - włączenie rodziny do opieki,

 • terapia ruchowa i terapia zapobiegania upadkom,

 • opieka nad cierpiącymi na inkontynencję,

 • terapia żywieniowa, opieka nad diabetykami,

 • normy zatrudnienia: dom zatrudnia 106 osób, w tym 67 osób tworzy zespół terapeutyczno-opiekuńczy, co spełnia wymogi wskaźnika zatrudnienia przy dwóch profilach domu, tj. 0,5.

Personalistyczny model opieki długoterminowej w Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przypomina nam - opiekunom, że mieszkaniec jest osobą mającą prawo i obowiązek stanowienia o sobie. Naszą rolą jest wspomaganie go w tych wysiłkach w atmosferze szacunku, poszanowania godności, prawa do intymności, z zachowaniem cierpliwości i wyrozumiałości.

(Skrót artykułu. Pełna wersja jest dostępna na stronie www.seni.pl w E-czytelni.)