oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz  
(aut. Maria Cichowska-Gałus – MEDI 4/2011; dps.pl 19.01.2012)
 

Maria Cichowska-Gałus - Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" w Olsztynie


 
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant" w Olsztynie przeznaczony jest dla 143 osób w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych. Średnia wieku mieszkańca wynosi 86 lat. Poza świadczeniem usług bytowych i opiekuńczych placówka kładzie ogromny nacisk na usprawnianie i aktywizację mieszkańców. Poza codziennymi zajęciami terapeutycznymi, rehabilitacją i imprezami okolicznościowymi organizowanymi dla mieszkańców, wspólnie ze Stowarzyszeniem Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, opracowujemy programy i wnioski w celu pozyskania środków finansowych z różnych źródeł, m.in. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z Urzędu Miasta, z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego itp., a ponadto bardzo intensywnie poszukujemy sponsorów.
 
Dzięki naszym staraniom i ogromnemu zaangażowaniu pracowników doposażyliśmy już istniejące oraz zorganizowaliśmy nowe pracownie terapeutyczne, które umożliwiły nam wprowadzenie nowych form zajęć dla mieszkańców. Między innymi pracownię ceramiczną, gdzie mieszkańcy wykonują różne przedmioty z gliny, wypalają je, szkliwią itd.
 
Ciekawą formą zajęć jest praca z wełną czesankową. Pod okiem terapeutów mieszkańcy filcują wełnę, a następnie wykonują piękną biżuterię, ozdoby i zabawki. Tak powstają ręcznie wykonane przedmioty, które są przeznaczane na upominki oraz eksponowane na wystawach, a także zdobią Dom i pokoje mieszkańców. Zajęcia te sprawiają mieszkańcom ogromną radość.
 
Pozyskaliśmy również środki finansowe na założenie wydawnictwa kwartalnika „Głos Seniora". Zakupiliśmy komputer, oprogramowanie i drukarkę. Zespół redakcyjny tworzą nasi mieszkańcy, którzy opisują wspomnienia własne i innych mieszkańców. Piszą reportaże z imprez, wycieczek i wyjazdów, publikują wiersze napisane przez mieszkańców oraz ciekawostki z różnych dziedzin życia. Czasopismo czytane jest nie tylko przez mieszkańców, ale również przez członków ich rodzin i przyjaciół.
 
Z pomysłami na aktywizację osób starszych i niepełnosprawnych wyszliśmy poza nasz Dom. Udało nam się pozyskać środki finansowe na organizację dużych imprez cyklicznych, które organizujemy dla mieszkańców kilkunastu domów pomocy społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz dziennych i środowiskowych domów samo pomocy z terenu miasta Olsztyna.
 
Są to:
 
Wielkanocne Warsztaty Artystyczne
- bierze w nich udział około 120 osób. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują ozdoby wielkanocne - palmy, kosze, pisanki, karty świąteczne itp. Prace wykonane podczas warsztatów prezentowane są na wystawie, dlatego uczestnicy mobilizują się do wykonania jak najpiękniejszych prac. W ten sposób uczestniczą w terapii poprzez sztukę, poznają nowe techniki i sposoby wykonywania ozdób. Głównym celem imprezy jest pielęgnowanie i podtrzymywanie dawnych tradycji i obyczajów związanych ze Świętem Wielkiej Nocy.
 
Integracyjno-kulturalna impreza pt. „Majówka Ludziom Złotego Wieku"
- uczestniczy w niej około 350 osób: mieszkańcy domów pomocy społecznej i ich rodziny, podopieczni środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej, kombatanci i seniorzy z miasta Olsztyna. Uczestnicy mają okazję do obejrzenia występów Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo" działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, wysłuchania koncertów w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Muzycznej oraz Kapeli Jakubowej z Olsztyna. Jest to też okazja do wspólnej zabawy, udziału w grach i zabawach plenerowych, przejażdżki powozami konnymi oraz grillowego poczęstunku w leśnym ogrodzie znajdującym się na posesji naszego Domu. Celem tego spotkania jest aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez zabawę i rekreację.
 
Festiwal Piosenki Ludowej i Twórczości Artystycznej
- podczas którego chóry i zespoły artystyczne działające w domach pomocy społecznej oraz środowiskowych domach samopomocy mają okazję zaprezentować publiczności pieśni oraz inne programy o tematyce ludowej, a także piękne prace rękodzieła wykonane przez mieszkańców w ramach terapii zajęciowej. Członkowie zespołów artystycznych przygotowują programy, natomiast inna grupa mieszkańców przygotowuje stroje, dekoracje sceny oraz inne rekwizyty potrzebne do uświetnienia występów. Wykonawcy prezentują dobry poziom i świetnie się bawią, a jednoczenie kultywują tradycję i zwyczaje ludowe regionu.
 
Sportowa Spartakiada na Mokro „Wodnik Szuwarek"
jest imprezą dwudniową. Bierze w niej udział ponad 100 osób niepełnosprawnych oraz pracownicy z różnych domów pomocy społecznej. Uczestnicy biorą udział w zawodach sportowych, w grach i zabawach rekreacyjnych. Imprezie towarzyszą występy zespołów artystycznych, wspólna zabawa, tańce i śpiewy przy ognisku. Uczestnicy mają okazję do poznania piękna naszego regionu, możliwość uczestnictwa w zdrowej rywalizacji sportowej, wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów. Wszystko to wpływa na poprawę ich stanu psychicznego i fizycznego, daje zadowolenie, poprawia samoocenę i zwiększa poczucie własnej wartości.
 
Festiwal Małych Form
to przegląd twórczości artystycznej zespołów recytatorskich, teatralnych, estradowych i chórów istniejących w domach pomocy społecznej i w środowiskowych domach samopomocy. Imprezę organizujemy na bazie Teatru bądź dużych sal widowiskowych. Uczestnicy mają okazję do zaprezentowania swojej twórczości artystycznej szerokiej grupie odbiorców. Organizacja tej imprezy motywuje do pracy nad ciekawymi programami artystycznymi, nadaje jej sens. Daje poczucie przynależności do środowiska artystycznego, podnosi samoocenę, stwarza możliwość wymiany doświadczeń, poznania nowych ludzi, zwiększenia aktywności społecznej i intelektualnej.
 
Bożonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne
są okazją do spotkania mieszkańców domów pomocy społecznej w celu poznania tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz wykonania przeróżnych prac o tematyce bożonarodzeniowej - bombek, stroików, Mikołajów, kart świątecznych itp. Prace wykonywane są różnymi technikami, z bardzo różnych materiałów. Uczestnicy oraz terapeuci zatrudnieni w Domu wymieniają się pomysłami i doświadczeniami. Warsztatom towarzyszy duch zdrowej rywalizacji, atmosfera pełna ciepła i życzliwości. Podczas warsztatów uczestnicy słuchają kolęd, a na koniec składają sobie świąteczne życzenia i wspólnie śpiewają kolędy. Wykonane prace prezentowane są na wystawie.
 
Pragnę podkreślić, że organizacja wspomnianych imprez wymaga ogromnego zaangażowania pracowników oraz wolontariuszy, których pozyskujemy poprzez kontakty i współpracę z uczelniami wyższymi, a w szczególności z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Policealną Szkołą Terapii Zajęciowej w Olsztynie.
 
Mamy satysfakcję, że nasze starania przynoszą radość, budzą talenty i rozwijają zainteresowania osób starszych i niepełnosprawnych. Motywują ich do aktywnego - na miarę możliwości - życia i poprawiają jego jakość.