oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Gdy rodzina nie zapewni opieki - kolejka oczekujących pacjentów do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych

Tylko cztery zakłady w województwie lubelskim mają podpisane umowy z Lubelską Kasą Chorych na świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. Potrzeby są znacznie większe.

Na przykład w Niepublicznym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Janowie Lubelskim, pomimo zakontraktowanych usług na 21 łóżek, przebywa obecnie czterdziestu dwóch pacjentów i dalszych trzydziestu czeka w kolejce. � Do naszego zakładu kierowane są osoby często w ciężkim stanie np. po udarach, ze stwardnieniem rozsianym i sparaliżowane. Mamy pacjentów, którzy po roku nie nadają się jeszcze do powrotu do domu � mówi Krystyna Grzybowska, kierownik Niepublicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Janowie Lubelskim.

Placówka ta jest jedną z dwóch tego typu niepublicznych jednostek w województwie lubelskim. Kompleksową opieką, pielęgnacją i rehabilitacją chorych zajmuje się tutaj dziesięć pielęgniarek, cztery salowe, oraz dochodzący lekarz, rehabilitant, terapeuta zajęciowy i psycholog. � Mamy za mało personelu, ale na więcej nie możemy sobie pozwolić. Płace pracowników są również niskie. Obecnie pielęgniarka dostaje 820 zł brutto plus za dyżury nocne i świąteczne. Praca jest tu ciężka. Zdarza się, że w jednym czasie przebywa nawet dwudziestu pacjentów nie wstających z łóżek. Trzeba wszystkich nakarmić, co dwie godziny przekręcić, leczyć odleżyny, podłączyć kroplówki, itd. Kasa chorych płaci nam 40 zł za tzw. osobodzień. To jest zdecydowanie za mało, ale musimy sobie dawać radę � dodaje Krystyna Grzybowska.

� Jeśli tegoroczny kontrakt z kasą chorych będzie korzystniejszy, będziemy składać wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie liczby łóżek do czterdziestu. W sumie potrzeba jest nawet pięćdziesięciu łóżek, mamy również możliwości lokalowe. W chwili obecnej mamy podpisany aneks do umowy z Lubelską Kasą Chorych na warunkach ubiegłorocznych. Obowiązuje on do końca I kwartału. Mamy nadzieję, że kasa chorych zakontraktuje usługi na dodatkowe dziesięć łóżek. � stwierdza Elżbieta Woźniak, koordynator świadczeń zdrowotnych.

Kolejka oczekujących wynika również z za małej ilości zakontraktowanych przez kasę chorych usług dla pielęgniarek tzw. domowej opieki długoterminowej. Jest to bardzo dobra i tania forma opieki. Pacjent mając dochodzącą codziennie pielęgniarkę, może maksymalnie długo przebywać w domu.

Zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne

Zajmują się chorymi, których stan zdrowia co prawda nie wymaga hospitalizacji, ale konieczna jest całodobowa pielęgnacja, opieka lub rehabilitacja, a rodzina nie jest w stanie zapewnić im takowej.

W założeniach pobyt pacjenta w takim zakładzie ma trwać od trzech do sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia do dwóch lat.