oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Gnieźnieńska Caritas nawiązała współpracę ze szwedzkimi organizacjami polonijnymi i charytatywnymi.

Okazją do zainicjowania współpracy była marcowa wizyta dyrektora Caritas AG, ks. Jacka Dziela u mieszkającej w Szwecji Polonii, dla której głosił rekolekcje. Pobyt zaowocował nawiązaniem partnerskich kontaktów z działającymi na tym terenie organizacjami charytatywnymi oraz przyczynił się do opracowania kilku wspólnych projektów.

Pomoc nie tylko materialna

Już za dwa miesiące do Gniezna dotrze pierwszy z trzech obiecanych przez dr. Hieronima Medyńskiego, transportów sprzętu rehabilitacyjnego, który zobowiązała się dostarczyć Fundacja AGAPE. Nieco później, na przełomie czerwca i lipca w Szwecji zorganizowany zostanie wspólny obóz szkoleniowy dla rehabilitantów i pracowników warsztatów terapii zajęciowej, który, jak ma nadzieję ks. dyrektor, zapoczątkuje trwałą współpracę między polskimi i szwedzkimi specjalistami. Ponadto gnieźnieńska Caritas może liczyć także na pomoc Towarzystwa Przyjaźni Szwedzko-Polskiej oraz wsparcie miejscowej Polonii, która w tym roku, na realizację prowadzonych przez nią dzieł, przekazała ponad 5 tysięcy koron szwedzkich.

Niebawem ruszy przebudowa

Na początku przyszłego miesiąca mają także ruszyć prace remontowe budynku Ośrodka dla młodzieży uzależnionej w Tłukomach (powiat pilski, gmina Wysoka). Pod koniec marca Ojciec Święty pobłogosławił dzwon, który w zamieszkałym już domu będzie obwieszczał ważne wydarzenia oraz zakończenie terapii. Ks. Jacek Dziel zakłada, iż przebudowa i modernizacja obiektu, nie powinna trwać dłużej niż rok. Prace sfinansowane zostaną ze środków własnych Caritas AG oraz pieniędzy, które przeznaczył na ten cel, Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Wniosek o wsparcie trafił także do jednej z holenderskich fundacji.