oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Osoby, rodziny i organizacje, które chcą stworzyć w Gdańsku rodzinne domy pomocy społecznej, już mogą zgłaszać swoje kandydatury do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku.

- Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się nad inną formułą pomagania seniorom - mówi Jarosław Iwaszkiewicz, kierownik działu pomocy instytucjonalnej MOPS. - Chcemy odejść od dużych domów na rzecz kameralnych, rodzinnych. Taką możliwość dało nam ministerialne rozporządzenie.

W tym roku na rzecz rodzinnych domów dla seniorów przeznaczono w budżecie Gdańska ok. 150 tys. zł. Założono, że uda się stworzyć 10 miejsc. Koszt utrzymania jednego seniora oszacowano na 1300 zł miesięcznie. Potencjalni kandydaci na opiekunów powinni zapewnić starszym osobom wziętym pod swój dach całodobową opiekę, trzy posiłki dziennie oraz dobre warunki lokalowe. Po weryfikacji podpiszą z gminą roczny kontrakt. - Jest to szansa np. dla ludzi, którzy nie mają pracy, a dysponują odpowiednio dużym mieszkaniem i przede wszystkim chcą komuś pomóc - mówi Waldemar Nocny, wiceprezydent Gdańska. Kampania promocyjna akcji "Zaopiekuj się mną" potrwa do końca czerwca.

W Gdańsku działa 7 całodobowych domów pomocy społecznej. Mieszkają w nich 432 osoby, w tym również seniorzy. W każdym na wolne miejsca czeka po kilka osób. To oni znaleźliby swój drugi dom w placówkach prowadzonych przez gdańskie rodziny. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie MOPS przy ul. Marynarki Polskiej 134 a, nr tel. 344 53 64, poczta elektroniczna: mopsinf@alpha.net.pl.

zobacz także : W Gdańsku powstaną rodzinne domy seniora