oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych w Fordonie od 13 lat zajmuje się osobami specjalnej troski. Od czterech lat przy stowarzyszeniu działają Warsztaty Terapii Zajęciowej "Bajka". Dzięki nim 30 dzieci uczy się codziennego funkcjonowania oraz korzysta z pomocy terapeutów.

SPDN jest organizacją pozarządową. Oznacza to, że nie otrzymuje żadnych dotacji od miasta czy województwa. Utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich, darowizn przekazanych przez sponsorów i innych ludzi dobrej woli. - W stowarzyszeniu mamy obecnie 86 niepełnosprawnych podopiecznych. Są wśród nich dzieci malutkie, nawet roczne, ale są też osoby w wieku 30 lat i więcej. Dzięki ofiarności i bezinteresowności ich opiekunów możemy codziennie pomagać dzieciom. Nie byłoby to możliwe bez naszych sponsorów - mówi Małgorzata Wiśniewska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych. Dzieci uczęszczające do placówki przy ul. Porazińskiej znajdują się pod stałą opieką logopedy, rehabilitanta, pedagogów.

Działające przy stowarzyszeniu Warsztaty Terapii Zajęciowej skupiają obecnie 30 podopiecznych. Zajęcia z młodzieżą odbywają się w pięcioosobowych grupach. Do swej dyspozycji młodzi ludzie mają sześć pracowni, między innymi stolarską i plastyczną. Tam mogą rozwijać swe zainteresowania. Dzieci korzystają też z bogato wyposażonej pracowni rehabilitacyjnej. Od lipca warsztaty nie będą płacić miastu za zajmowane lokale. Ratusz poszedł warsztatom "na rękę" i umowę dzierżawy zamienił na umowę użyczenia. To pozwoli zaoszczędzone pieniądze wydać m.in. na prace remontowe. Warsztaty Terapii Zajęciowej korzystają ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.