oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Z dziewiętnastu do dwudziestu dwóch zwiększyła się liczba lokali w Zespole Mieszkań Chronionych. - Zespół jest formą organizacyjną pomocy społecznej w Tarnowskich Górach. Służy on, zgodnie z przyjętym programem, zmniejszeniu patologii u osób zagrożonych bezdomnością przy jednoczesnym wsparciu i monitoringu ze strony MOPS-u - wyjaśnia Urszula Tomiczek, dyrektor MOPS-u.

ZMCh obejmuje lokale, znajdujące się przy ulicach Grzybowej, Królika i Bema. - Jest intencja, żeby wszystkie lokale przy ulicy Grzybowej 211 znalazły się w Zespole Mieszkań Chronionych. Pozwoliłoby to na rozwiązanie problemów społecznych ludzi, którzy tam mieszkają - dodaje Tomiczek. Zespół nie jest ograniczony liczbą lokali. Główną jego część stanowią mieszkania przy ulicy Grzybowej 211. Te, które znajdują się przy pozostałych dwóch ulicach, przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych fizycznie i upośledzonych umysłowo, które również zagrożone są bezdomnością. Lokatorami mieszkań wchodzących w skład ZMCh, są także ofiary przemocy domowej. Młodociani rodzice. Kobiety oczekujące dziecka i odtrącone przez rodzinę. Rodziny wielodzietne, które czekają na mieszkanie. Osoby eksmitowane.

- Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie. Jeśli zgłasza się do nas osoba, która nie ma zabezpieczenia ze strony rodziny, zabezpieczenia mieszkaniowego, to może liczyć na pomoc. Na mocy decyzji, lokal w zespole przydziela się zazwyczaj na pół roku, ale ten termin bywa przedłużany.

Lokatorami opiekuje się pracownik socjalny. Do niego należy ocena, czy dana osoba wkłada wystarczający wysiłek w rozwiązanie swoich problemów. Kolejnym etapem dla takich osób jest złożenie wniosku o przydział mieszkania socjalnego. Jednak wielu spraw nie można załatwić według modelowych rozwiązań - mówi dyrektor MOPS-u.

Urszula Tomiczek podkreśla, że możliwość zamieszkania w lokalu powinna dla lokatora stanowić pewien etap na drodze do usamodzielnienia się. Nauczyć go życia.