oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Trzygwiazdkowy hotel na Dębnikach pojawił się w odnowionym dworku przy ul. Bałuckiego. W tej inicjatywie interesujący jest zarówno efekt prac renowacyjnych, jak i idea, która legła u podstaw przedsięwzięcia.

Jest to hotel nietypowy, mieszczący się w kategoriach przedsiębiorstwa socjalnego. Zatrudnienie znalazło w nim 15 osób, które w swoim życiu doświadczyły kryzysu psychicznego. Praca, o którą niezwykle trudno osobom po przejściach, ma być też elementem terapii.

Stowarzyszenie "Zdrowie Psychiczne" przez pięć lat zabiegało o fundusze na odnowienie podupadłego dworku. Z różnych źródeł, głównie zagranicznych, udało się pozyskać milion złotych. Zanim w połowie maja hotel otwarto, trudności pojawiały się jedna po drugiej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych żądał poręczeń na dofinansowanie remontu. W Radzie Miasta Krakowa podniosły się krytyczne głosy przeciwko przekazywaniu nieruchomości na rzecz stowarzyszenia.

Hotel jest gotów do przyjęcia gości, a jego wygląd cieszyć musi wszystkich, którzy pamiętają podupadły dworek.

Dla Gazety Monika Bogdanowska - konserwator dzieł sztuki, jurorka konkursu:

- Bardzo dobrze, że do tego typu przedsięwzięcia doszło właśnie na Dębnikach. To dzielnica z ogromnymi tradycjami, ale lekko zapomniana i zapuszczona. Odnowienie dworku, poza ewidentnym aspektem społecznym tej inicjatywy, stać się może impulsem do przywrócenia świetności okolicznym domom. Z dużym uznaniem muszę się wyrazić o jakości prac remontowych. Widać w nich starania o zachowanie charakteru budynku. Wystarczy przyglądnąć się dachowi. Jego struktura, układ więźby jest bardzo skomplikowany, zawiera dziesiątki załamań. Pojawić się mogła w tej sytuacji pokusa zrobienia w jego miejsce czegoś łatwiejszego. Podobnie postąpiono z ganeczkiem. Zrekonstruowano go, utrzymując jego charakter, choć i w tym przypadku można było pójść na łatwiznę.

Hotel Cogito

Inwestor: Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"

Projekt: Juliusz Zieliński