oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

DPS Forum: W związku z zamieszczeniem materiału z Gazety Wyborczej nadeszło do nas sprostowanie od Fundacji Dogtor, przedstawiające sytuację faktyczną. Sprostowanie zawiera dodatkowo sporo interesujących treści, wartych przedstawienia w serwisie. Fundacja prosi nas o usunięcie pierwotnego materiału, ale postanowiliśmy go pozostawić choćby po to, by było wiadomo, czego dotyczy sprostowanie.

SPROSTOWANIE

Szanowni Państwo!

Pisze do was w sprawie następującego artykulu na waszej stronie : http://www.dps.pl/radar/metody/dogtor.php

Otórz parę dni po pojawieniu się jego w Gazecie Wyborczej ukazało się sprostowanie - mój list jako Prezesa Fundacji Dogtor następującej tresci:

Chciałabym wyrazić swoje ogromne zbulwersowanie spowodowane artykułem pt. "Kudłaty terapeuta" zamieszczonym w Gazecie Wyborczej dn 06.11.2003. Artykuł dotyczył "dogoterapii" prowadzonej w szkole podstawowej nr 24 w Gdańsku, przez osoby podające się za wolontariuszy Fundacji DOGTOR.

W związku z tym jako Prezes wymienionej Fundacji Dogtor oświadczam, że osoby wymienione w artykule nie były lub już nie są członkami Fundacji. Chciałabym również wyrazić swoje ogromne ubolewanie nad faktem, że osoby nie związane z Fundacją lub z niej wydalone prowadzą zajęcia z psami, narażając dzieci na skutki nieodpowiednio ich prowadzenia.

Ponieważ dogoterapia stała się ostatnio bardzo popularną formą wspomagania terapii osób niepełnosprawnych chciałabym przedstawić pokrótce działalność naszej Fundacji, jednocześnie dając kilka wskazówek jak ustrzec się przed działalnością coraz liczniej działających w pojedynkę osób podszywających się pod wolontariuszy różnych organizacji.

Na początek należałoby wyjaśnić i rozróżnić dwa pojęcia: terapii z udziałem zwierząt (AAT) oraz zajęć z udziałem zwierząt (AAA).

AAA (zajęcia z udziałem zwierząt) dostarczają edukacyjnych, rekreacyjnych i/lub terapeutycznych korzyści, podnoszących jakość życia. Zajęcia z udziałem zwierząt są przeprowadzane w różnych środowiskach przez wyszkolonych profesjonalistów i/lub wolontariuszy, z udziałem zwierząt spełniających określone kryteria" Co to tak naprawdę znaczy? Zajęcia z udziałem zwierząt są praktycznie zwyczajnym spotkaniem i zabawą ze zwierzęciem, które odwiedza ludzi. Te same zajęcia mogą być powtarzane z wieloma rożnymi ludźmi, inaczej niż program terapeutyczny, który jest przypisany do konkretnej osoby lub choroby. Cele terapeutyczne nie są planowane z wizyty na wizytę. Wolontariusze i terapeuci nie są zobowiązani do prowadzenia dokładnych notatek. Przebieg wizyty jest spontaniczny i trwa ona tak długo lub krótko jak jest to konieczne

Przykładami Zajęć z udziałem zwierząt są na przykład duże grupowe wizyty grupy wolontariuszy z psami i kotami w domach seniora, domach dziecka, program edukacyjny "Nauka bezpiecznych postaw wobec agresywnego psa" i "Bądź przyjacielem swojego psa" prowadzone przez Fundację Dogtor. A także pokazy umiejętności psów na imprezach masowych.

Terapia z udziałem zwierząt (AAT)jest to natomiast działanie terapeutyczne mające określony cel, w którym zwierzę, spełniające określone kryteria, jest integralną częścią procesu leczenia. AAT jest kierowane i/lub prowadzone przez wyspecjalizowanego profesjonalistę z dziedziny zdrowia ludzkiego, w obrębie jej specjalizacji. AAT jest planowane w celu spowodowania poprawy w fizycznym, społecznym emocjonalnym i/lub poznawczym funkcjonowaniu człowieka. AAT może być przeprowadzana w różnym otoczeniu i może być grupowa lub indywidualna. Proces ten jest dokumentowany i rozwijany." Dla każdego uczestnika terapii są określone cele i zadania a ewentualny postęp jest mierzony i odnotowywany. Przykładami terapii z udziałem zwierząt w Fundacji Dogtor są zajęcia w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno - Wychowawczym w Gdyni lub zajęcia w gabinecie terapii kontaktowej Fundacji Dogtor (Gdynia).

Terminy i definicje te zostały wprowadzone wiele lat temu przez amerykańską Delta Society - organizacji, która od 1977r. dyktuje wszelkie standardy przeprowadzania zajęć z udziałem zwierząt. Fundacja Dogtor stara się dostosowywać swoja działalność w taki sposób by spełniała wszelkie podyktowane przez Delta Society standardy.

Dlaczego tak ważne jest określenie różnicy między zajęciami a terapią? Ponieważ wtedy możemy dobrać dla każdego dziecka indywidualny program ćwiczeń, określić cele i zamierzenia oraz spodziewać się efektów.

Wolontariusze Fundacji Dogtor są zobowiązani do oceniania czy wprowadzenie terapii z zajęć z udziałem zwierząt do placówki było słuszne, ponieważ może okazać się, że nie jest ono korzystne- na przykład gdy: zwierzęta są źródłem rywalizacji i współzawodnictwa w grupie; kiedy ktoś zaczyna być zaborczy i próbuje "zaadoptować" odwiedzające zwierzę dla siebie; z powodu braku nadzoru, niewłaściwego prowadzenia psa lub niewłaściwej selekcji istnieje ryzyko wypadku; osoby z uszkodzeniem mózgu, zaburzeniami rozwojowymi, lub starsi mogą prowokować zwierzę nie zdając sobie z tego sprawy; ludzie z nieadekwatnymi wyobrażeniami mogą pomyśleć, że zwierzę ich odrzuca.; alergie mogą powodować trudności w oddychaniu, jak np. astma; istnieją prawne przeszkody; hałas, względy sanitarne lub zdrowotne nie pozwalają na zajęcia; nie może być zapewniona podstawowa opieka nad zwierzęciem: weterynaryjna, dostęp do wody i terenów do wybiegania się; zwierzę nie lubi odwiedzać. Jak widać przeciwwskazań do prowadzania zajęć z udziałem zwierząt jest wiele i każdą sytuację należy trzeźwo ocenić.

Podstawowym standardem w Fundacji Dogtor jest uczestnictwo fachowca w czasie zajęć terapeutycznych. Terapia zazwyczaj odbywa się parami - fachowiec (pedagog, fizjoterapeuta, lekarz,) który pracuje z dzieckiem oraz przewodnik psa, który kontroluje odruchy psa, ocenia, kiedy należałoby zakończyć zajęcia z powodu zmęczenia zwierzęcia

Wszyscy wolontariusze zostaną zaopatrzeni w Fundacyjne legitymacje członkowskie z zdjęciem i pełnioną funkcją , ważne rok, podstemplowane przez władze fundacji. Pozwoli to uniknąć sytuacji podszywania się pod naszych wolontariuszy.

Od początku istnienia Fundacji Dogtor założeniem było to aby zajęcia terapeutyczne były bezpłatne. Nadal chcemy utrzymać to założenie, nikt za naszych członków nie ma prawa pozyskiwać korzyści materialnych z prowadzenia zajęć, dobrowolne darowizny przekazywać można tylko na konto Fundacji a darowizny rzeczowe (karma dla psów) na ręce Zarządu. Żaden z naszych wolontariuszy nie powinien, wykorzystywać Fundacji do autoreklamy w celach osobistych, marketingowych lub politycznych. Łamanie tych zasad jest podstawą do usunięcia z grona wolontariuszy naszej organizacji.

Wypadałoby również wspomnieć o przygotowaniu psów. Wszystkie psy, które przejdą wstępną weryfikacje poddawane są szkoleniu psa terapeuty. Udział w odbywających się raz w tygodniu zajęciach tresurowych z psami jest obowiązkowy przez cały okres uczestnictwa psa w zajęciach z dziećmi. Ponadto raz do roku przeprowadzany jest komisyjny egzamin psa terapeuty, którego zaliczenie jest warunkiem dalszego funkcjonowania psa w Fundacji. W okresie miedzyegzaminowym psy oceniane są przez tresera, który decyduje o przydatności lub nieprzydatności psa do pracy w Fundacji. Taka weryfikacja miała miejsce w przypadku Czopera - jednego z psów wymienionych w państwa artykule. W związku z tym, że pies nie sprostał wymaganiom psa terapeuty, został usunięty pół roku temu z Fundacji. Wcześniej jako szczenię brał udział tylko w jednym zorganizowanym przez nas pokazie, bez możliwości kontaktu z dziećmi. Drugi wymieniony przez Gazetę pies Hugo nigdy nie był na żadnych zajęciach tresurowych przez nas organizowanych a przewodnik nie jest w żadnym wypadku związany z Fundacją.

Placówki, w których planowane są regularne odwiedziny Fundacji podpisują z nami umowy zawierające zobowiązania dla obu stron oraz podkreślenie bezpłatności prowadzonych przez Fundację Dogtor zajęć. Przeprowadzane do czerwca wizyty domowe zostały zawieszone, na rzecz zajęć w Gabinecie Terapii Kontaktowej Fundacji Dogtor. Takie posunięcia również służyć maja polepszeniu jakości prowadzonych zajęć, wyjątkiem są zajęcia dla dzieci autystycznych prowadzone na specjalne życzenie terapeuty z poradni i pod jego okiem.

Mam nadzieję, ze przedstawione przeze mnie informacje przedstawiły pokrótce nasza działalność i pozwolą na przyszłość uniknąć tak przykrych dla nas sytuacji jak te związane z podawaniem się za naszych wolontariuszy.

Z poważaniem

Marta Czerwińska

Prezes Fundacji Dogtor

P.S. Więcej informacji można znaleźć na naszej oficjalnej stronie internetowej www.dogtor.iq.pl lub osobiście u mnie tel. 0 692 566 755

W związku z powyższym prsze o usuniecie tego materiału z DPS Forum
Pozdrawiam
Marta Czerwińska

 

Trójmiejska dogoterapia