oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Tylko na zgodę wojewody czeka decyzja o połączeniu dwóch domów opieki społecznej. Fuzja obniży koszty funkcjonowania oraz polepszy warunki życia jego mieszkańcom.

Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej poprosiło wojewodę lubuskiego Andrzeja Korskiego o zgodę na połączenie DPS nr 2 przy ul. Walczaka z DPS nr 3 "W połowie drogi" mieszczącego się dokładnie naprzeciw, czyli w Izbie Wytrzeźwień. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na każdą zmianę w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej potrzebna jest zgoda właśnie wojewody.

- Połączenie obu placówek będzie polegało na stworzeniu jednej administracji. Ta zmiana spowoduje oszczędność ok. 60 tys. zł rocznie - tłumaczy Barbara Steblin-Kamińska, dyrektor Centrum. - Oba domy prowadzą podobną działalność, no i są blisko siebie.

Obecnie DPS nr 3 nie spełnia standardów, jakie są wymagane w tego rodzaju placówkach. Brakuje tu sal do rehabilitacji i zajęć dodatkowych. Po fuzji mieszkańcy DPS nr 3 będą mogli chodzić na zajęcia do DPS nr 2, czyli kilkaset metrów dalej. - Inną korzyścią jest również i taki fakt, że potem bez żadnych problemów i długich procedur będzie można przenieść mieszkańca DPS nr 3 do DPS nr 2, kiedy już zdrowie nie będzie mu pozwalało na aktywny tryb życia - dodaje Barbara Steblin-Kamińska.

Oba domy pomagają osobom z problemami psychicznymi. W DPS nr 2 mieszkają głównie osoby z chorobą Alzheimera. Natomiast w DPS nr 3 mężczyźni, którym udało się skutecznie zerwać z alkoholizmem. W DPS nr 2 mieszka obecnie 67 osób, w mniejszym DPS nr 3 jest 25 mieszkańców.

Wojewoda lubuski ma podjąć decyzję do końca miesiąca.